artikel

Het klachtenloket

bouwbreed Premium 83

Het klachtenloket

 

Wat gaat er mis  

Bankgarantie.

De klacht

Een installatiebedrijf is geïnteresseerd in deze opdracht. De ondernemer is het alleen niet eens met de gevraagde bankgarantie van 10 procent van de aanneemsom. De opdrachtgever is geen aanbestedende dienst en niet verplicht om aan te besteden. In de stukken is duidelijk opgenomen dat er geen Europese of nationale aanbestedingsprocedure wordt gevolgd, ondanks dat de term aanbesteding veelvuldig voorkomt. De opdrachtgever kiest ervoor om eigen regels op te stellen.

In de stukken geeft de  opdrachtgever geen onderbouwing voor de bankgarantie. Ook al is de Gids Proportionaliteit niet van toepassing, een bankgarantie van 5 procent is gebruikelijk in de branche. Ook in de UAV 2012 wordt een waarde van de zekerheidstelling van 5 procent genoemd. De opdrachtgever verklaart de UAV 2012 wel van toepassing, maar wijkt hier dus van af. Dit levert de opdrachtnemer extra kosten op. Die rekent deze extra kosten vervolgens weer door aan de opdrachtgever. SMI adviseert het bedrijf in overleg te gaan met de opdrachtgever over een verlaging van de bankgarantie.

De reactie

De opdrachtgever blijft bij het standpunt dat de opdrachtnemer een bankgarantie van 10 procent moet overleggen. Juridisch kan de opdrachtnemer er weinig tegen doen. Private opdrachtgevers mogen eigen voorwaarden stellen. Een gegadigde kan wel het gesprek aangaan met de opdrachtgever.

Voor dit project legt de ondernemer zich uiteindelijk bij de eis van de opdrachtgever neer. Ook in het geval van contractvrijheid attenderen wij partijen erop dat evenwichtige contractvoorwaarden bijdragen aan een goede uitkomst. Extra zekerheden zijn niet altijd nodig.

 Opdrachtgever: Private gebouwbeheerder
Opdracht: De beheerder gaat haar gebouw (daterend uit 1993) herontwikkelen. Door middel van een eigen opgezette “aanbestedingsprocedure” wil de opdrachtgever een opdrachtnemer contracteren die de installatiewerkzaamheden uitvoert.
Aanbestedingsdatum: Mei 2016
Procedure: Private onderhandse aanbestedingsprocedurehet klachtenloket 

De Stichting Marktwerking Installatietechniek (SMI) is in het leven geroepen door de installatiebranche en is onderdeel van Uneto-Vni.
www.smiweb.nl

Reageer op dit artikel