artikel

Verantwoordingsdag: half werk geleverd

bouwbreed 341

Verantwoordingsdag: half werk geleverd

Ondanks regelgeving die misstanden op de arbeidsmarkt moet tegengaan, is de kans dat een bedrijf gepakt wordt, kleiner in plaats van groter. Reden: in 2015 nam het aantal inspecties met 11 procent af. De Inspectie SZW bood haar jaarverslag op Verantwoordingsdag aan. Half werk, concludeert Maurice Limmen.

In Den Haag, in Brussel, met politici, met werkgevers, in sectoren met andere vakbonden, dag in dag uit spreek ik met ze over de misstanden op de arbeidsmarkt. Over verdringing van Nederlandse werknemers, omdat voor buitenlandse werknemers andere voorwaarden gelden en zij daardoor goedkoper zijn. Over malafide uitzendbureaus die hun eigen zakken vullen, terwijl keihard werkende mensen toch nauwelijks een belegde boterham kunnen verdienen. Over arbeidsomstandigheden en veiligheid op de werkplek.

Toezicht

Al dat gepraat loont. Afgelopen jaren is er in Den Haag niet alleen gepraat over deze problemen. Maar hebben de ambtenaren en ministers ook hard gewerkt om de regels te verbeteren. Om het beleid aan te passen zodat deze misstanden, in elk geval op papier, niet meer mogelijk zouden moeten zijn.

De Wet aanpak schijnconstructies is daarvan een mooi voorbeeld. Op aansporing van het CNV maakt die wet het echt moeilijker om mensen met rare en ingewikkelde constructies aan het werk te zetten. Constructies die vooral goed zijn voor de bemiddelaar of werkgever.

Papier is geduldig. De papieren werkelijkheid kan goed en eerlijk in elkaar zitten, maar dat betekent nog niks. Partijen die altijd de randjes van de wet opzoeken en er niet zelden overheen gaan, lopen echt niet door een nieuwe wet weer netjes in het gareel. Wetten en regels zijn alleen maar effectief als er toezicht op is, als er gehandhaafd wordt en als er bij overtreding wordt opgetreden.

Daling

En daar wringt de schoen. In 2015 waren er maar 4500 inspecties van misstanden die te maken hadden met rare constructies op de arbeidsmarkt, terwijl er in 2014 nog 5054 inspecties waren. Een daling van 11 procent. Als het gaat om controles van arbeidsomstandigheden daalde dat aantal met 850. De kans dat je gepakt wordt als je een regel overtreedt wordt dus kleiner en niet groter.

Deze cijfers komen uit het Jaarverslag van de inspectie SZW dat op 16 mei aan de Tweede Kamer werd aangeboden. Deze dag, de derde woensdag van mei, heet ook wel Verantwoordingsdag. In tegenstelling tot Prinsjesdag worden niet de plannen voor het komende jaar gepresenteerd, maar wordt verteld wat er van al die plannen terecht is gekomen. Een veel belangrijker dag dus, als het gaat om te zien of problemen nu echt zijn aangepakt.

Wat betreft het aanpakken van de problemen op de arbeidsmarkt, moet ik constateren dat Verantwoordingsdag laat zien dat er nog maar half werk is geleverd.

Op 1 juli 2015 is het eerste deel van de Wet aanpak schijnconstructies in werking getreden. Een goede zaak. Maar zonder toezicht en handhaving blijft regelgeving hangen in goede bedoelingen. Daarom moeten er niet minder maar meer inspecteurs komen, de inspectie SZW moet structureel worden versterkt. Ik wil die aankondiging niet pas horen op Prinsjesdag, maar nu al.

Maurice Limmen
Voorzitter CNVwet- en regelgeving

Reageer op dit artikel