artikel

Saneren met onderzuigtechniek

bouwbreed

Op het terrein van de voormalige asbestfabriek Asbestona in Harderwijk is Boskalis bezig met een bodemsanering. Volgens projectmanager Kees de Boer is de vervuiling op enkele plaatsen tot een diepte van 7 meter onder het maaiveld aangetroffen.

Boskalis maakt gebruik van de onderzuigtechniek: de zogenaamde BeauDredge-machine zuigt schoon zand onder de vervuilde grond weg, zodat een kuil ontstaat; de vervuilde grond zakt vervolgens in die kuil. Het opgezogen zand – dat in een baggerdepot wordt gecontroleerd op milieukwaliteit – wordt er vervolgens weer bovenop gelegd. Zo ontstaat er een schone leeflaag van 2 meter. Boskalis voert de werkzaamheden uit in opdracht van VOF Waterfront, een consortium van TBI-bedrijven Synchroon en Koopmans Bouwgroep.
 

Reageer op dit artikel