artikel

Tribune

bouwbreed

Heijmans bouwt voor het Nationaal Militair Museum op de voormalige vliegbasis in Soesterberg een arena, een openluchtlocatie voor evenementen.

Maximaal drieduizend bezoekers kunnen er straks een plek vinden. Betonnen keerwanden van een halve meter dik fungeren als muur. Per bezoeker wordt een halve meter aan ruimte doorberekend, meldt Heijmans, wat betekent dat de tribune een lengte van 1500 meter krijgt. De zitplaatsen zijn getrapt aangelegd tegen de keermuur. Er zijn ook meer dan honderd betonnen ‘drakentanden’ geplaatst. Soortgelijke anti-tankelementen werden in de Tweede Wereldoorlog gebruikt als versperringen. De bouw van de tribune had letterlijk veel voeten in de aarde. Op het terrein lag onder meer een kleine 20.000 kubieke meter ‘oorlogspuin’ in de vorm van slooppuin en niet-gesprongen explosieven; achtergebleven na het geallieerde bombardement van het voormalige vliegveld aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Heijmans saneerde het terrein met behulp van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie.

Reageer op dit artikel