artikel

Marktvisie en duurzame relaties

bouwbreed

Marktvisie en duurzame relaties
Suzanne van de Kerk

Tegenwoordig communiceren we meer dan ooit. We zijn voortdurend met elkaar in contact via een nog altijd groeiend aantal (sociale) media. En daar maken we overvloedig gebruik van, ook zakelijk. We bellen, e-mailen, whatsappen, twitteren en snapchatten erop los. Maar de meeste communicatiemomenten zijn vluchtig, gericht op de waan van de dag.

Al die snelle contacten kunnen duurzame relaties op de proef stellen. Zo kan een hartje op WhatsApp soms te hoge verwachtingen wekken. En een blauw vinkje bij een boodschap waarop een reactie uitblijft, heeft al menige vriendschap en relatie in gevaar gebracht.

Daarom is het belangrijk dat opdrachtgevers en opdrachtnemers met elkaar in contact blijven en veel aandacht besteden aan het versterken van de langetermijn­relaties. Want dat is in de bouw heel hard nodig.

De Marktvisie die UNETO-VNI onlangs samen met onder andere Rijkswaterstaat heeft onder­tekend, is gericht op het ontwikkelen van duurzame relaties die ruimte creëren voor innovatie en energiebesparende concepten.

Dat gaan we doen door de mogelijkheden te benutten die de Aanbestedingswet biedt. We kiezen daarbij voor een rolverdeling die het beste past bij de opgave. Dat kan in de klassieke verhouding van opdrachtgever-opdrachtnemer, maar steeds vaker ook in allianties. We versterken de samenwerking in de keten, lossen de knelpunten in een project samen op in plaats van ze op het bord van de ander te schuiven.

Als elke schakel in de keten zich bewust is van zijn rol en verantwoordelijkheid kunnen we de sector écht gaan transformeren. Dan gaan we gebouwen en infrastructurele projecten ontwikkelen en bouwen die beantwoorden aan de maatschappelijke opgave en de wensen van gebruikers.

De Marktvisie hebben we niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Maar het is wel degelijk een ambitie die het waard is om na te streven. Want duurzame relaties zijn zowel zakelijk als privé vaak de beste relaties. Die zijn zelfs bestand tegen een XXX op zijn tijd.

Reageer op dit artikel