artikel

Burgers horen is belangrijk

bouwbreed

Burgers horen is belangrijk

De grotere rol die de burger krijgt toebedeeld in de Omgevingswet is niet vanzelfsprekend. De overheid moet drie randvoorwaarden garanderen, vindt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Het motto van de Omgevingswet die in 2018 van kracht wordt, luidt ‘eenvoudig beter’: minder regels, meer verantwoordelijkheid bij burgers, met behoud van beschermingsniveau en met voordeel voor iedereen. Om die grotere verantwoordelijkheid van burgers waar te maken, zijn drie randvoorwaarden essentieel: hoge kwaliteit van communicatie, goede antennes van overheden en oog voor de reikwijdte c.q. grenzen van participatie.

Duidelijkheid

Daaraan zal in de Nationale Omgevingsvisie aandacht besteed moeten worden, vindt het SCP. Duidelijkheid over doelstellingen, beschikbaarheid van informatie en de aanwezigheid van kritische waarheidsvinding zijn onderdelen van goede communicatie. “Niemand kan echter burgers dwingen informatie tot zich te nemen of journalisten verplichten om aan kritische waarheidsvinding te doen. Toch brengt de verantwoordelijkheid voor het nieuwe omgevingsbestel met zich mee dat de overheid toeziet op de aanwezigheid van een kritische pers en op de beschikbaarheid van informatie”, aldus het SCP.

Antennes

Communicatie kan nooit eenrichtingsverkeer zijn. Daarom heeft de overheid goede antennes nodig die zodanig afgesteld moeten staan dat de burgers zich tijdig kunnen laten horen en dat ze zich ook gehoord voelen. Ongeveer hetzelfde geldt bij omgevingsmanagers van bouwers. Die managen niet de omgeving, maar verwachtingen. Zo ook de overheid, meent het SCP. Bij communicatie is “teleurstelling over de uitkomst niet altijd te vermijden, teleurstelling over onterechte verwachtingen wel”.

Gebrekkige informatie

Draagvlak creëren is goed, maar ook lastig, zoals blijkt uit het voorbeeld van wind op land. Voor omwonenden zit de pijn in gebrekkige informatie, het gevoel niet gehoord te worden en hun bijdrage in de discussies niet terug te zien in de uitkomst. Andersom geldt dat ook. Burgerinitiatieven rond windenergie ervaren hindermacht in de energie-infra en bij de overheid. Dat knelt, omdat participatie ook bedoeld is om het vertrouwen in de overheid te herstellen.

Reageer op dit artikel