artikel

Breder Breeddiep

bouwbreed

Van Oord werkt in het Rotterdamse havengebied aan de verbreding van het Breeddiep van 75 naar 300 meter. De diepgang van deze vaarweg tussen het Calandkanaal en de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland blijft -8.00 meter NAP.

Tijdens de werkzaamheden kan de binnenvaart gewoon gebruik blijven maken van de passage door het Breeddiep, omdat eerst een nieuwe opening in de splitsingsdam wordt gegraven en vervolgens het huidige Breeddiep wordt aangepast. Jaarlijks maken zo’n 50.000 (binnenvaart)schepen gebruik van het Breeddiep.

Het project moet aan het eind van dit jaar gereed zijn. Opdrachtgevers zijn het Havenbedrijf Rotterdam en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Reageer op dit artikel