artikel

Markt en overheid

bouwbreed

Markt en overheid

Onderhoud aan overheidsgebouwen is een publiek belang, dus dat gaat een gemeente in het vervolg zelf doen. Een onderhoudsafdeling wordt opgezet met schilders, timmerleiden en stukadoors. Die hebben natuurlijk niet het jaar rond werk, dus gaan zij het onderhoud ook voor de buurgemeenten doen. En de lokale aannemers hebben het nakijken Fictie? Nee, het kan zomaar gebeuren door een weeffout, of liever gezegd, een wijziging in de Wet markt en overheid die de Tweede Kamer er bewust in heeft aangebracht.

Achtergrond was dat de politici meenden dat gemeenten de ruimte moesten krijgen hun taken in te richten als zij in het publiek belang meenden dat dit goed was. Daarbij dachten de politici vooral aan openbaar vervoer, maar ook aan afvalinzameling. Want waarom is de afvalstroom via het riool wel een overheidstaak, maar de afvalstromen die in de open lucht worden neergezet, niet? Er zit dus een rationale in.

Maar het kan ook leiden tot oneerlijke concurrentie op gebieden waarvan je je in gemoede kunt afvragen waarom de overheid die taak op zich moet nemen. Dat geldt voor het hierboven genoemde voorbeeld, maar ook voor ingenieursdiensten. Waarom moeten grote gemeenten per se een eigen ingenieursdienst hebben? Evenals in het genoemde voorbeeld, is er voor de ingenieursdienst niet het jaar rond werk in de eigen gemeente. Daarom doen die diensten ook klussen voor andere gemeenten. En als die het inbesteden noemen, hoeven ze niet eens meer aan te besteden. Oneerlijke concurrentie met behulp van belastinggeld.

Het is dan ook goed dat minister Kamp gaat bekijken hoe aan die overheidsvrijheid toch weer paal en perk gesteld kan worden. Hij doet er goed aan het voorstel van D66 en VVD over te nemen. Die partijen zeggen voor dit soort activiteiten ‘nee tenzij’. Dat is het enige juiste uitgangspunt om een einde te maken aan de oneerlijke concurrentie van overheden voor de markt.

Reageer op dit artikel