artikel

Niet marktconform – en dan?

bouwbreed Premium

Niet marktconform – en dan?

Het kan natuurlijk gebeuren dat jullie organisatie niet-marktconforme prijzen hanteert. Dat kan allerlei redenen hebben: een betere of grondigere dienstverlening, een te grote overhead, een achtergrond van een ander segment.

Hoe dan ook: het maakt het inschrijven, of liever de kans op een gegunde aanbesteding, lastiger. Ook bij emvi-aanbestedingen maakt prijs een aanzienlijk onderdeel uit van de beoordeling.

Ondanks hogere prijzen toch succesvol

Kun je ondanks die hogere prijzen toch succesvol zijn? Natuurlijk. Dat gaat echter het makkelijkst wanneer je behalve een hogere prijs ook daadwerkelijk een hogere kwaliteit van dienstverlening biedt. Twee stappen verdienen de aandacht.

De eerste is de selectie van de aanbestedingen waarop jullie gaan inschrijven. Er is uit te rekenen hoeveel beter jullie in het kwaliteitsdeel moeten zijn om de achterstand op prijs in te halen. Zo kun je focussen op de aanbestedingen met de juiste prijs-kwaliteitverhouding.

Aandacht voor communicatie

De tweede stap is dat jullie je moeten (blijven) bekwamen in het overbrengen van de kwalitatieve voordelen. In jullie Plan van Aanpak, in jullie visie, in een implementatieplan. Besteed dan ook goed aandacht aan de communicatie binnen de opdracht: een onderschoven kindje dat vaak voor een positieve score kan zorgen. De meeste aanbestedingen worden immers relatief beoordeeld- hoe beter jullie ook dat deel omschrijven, hoe meer punten jullie ten opzichte van de rest krijgen. Zorg daarom ook voor concrete gegevens om uitspraken te kunnen onderbouwen. Bekwaam je in het schrijven of huur iemand in. Een voorsprong op kwaliteit werkt pas wanneer je er ook daadwerkelijk punten mee scoort!

Voor iedereen die niet de luxe van een betere dienstverlening heeft, zit er niets anders op dan te zoeken naar kostenverlagende maatregelen. Intern door bijvoorbeeld het verbeteren van processen of extern door samenwerking of uitbesteding.

Jessica van der Burg, Aanbestedingsspecialist en partner bij TenderwiseColumn

Reageer op dit artikel