artikel

‘Versteende stad leidt tot depressies’

bouwbreed

‘Versteende stad leidt tot depressies’

“Er is voldoende wetenschappelijk bewijs dat mensen in een groene omgeving zich mentaal gezonder voelen”, stelt Jolanda Maas, onderzoeker aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. De grote slag moet echter nog worden gemaakt. “Ga pionieren.”

De sociologe houdt zich sinds 2005 bezig met het dossier ‘gezond bouwen’. Langzaam maar zeker verovert ze terrein. “Inmiddels is er voldoende wetenschappelijk bewijs dat mensen die wonen in een groene omgeving zich mentaal gezonder voelen. Er zijn ook meer initiatieven. Helaas lukt het echter niet altijd om tot een duurzame samenwerking te komen.”

Bewijs

We bekijken nu hoe we vermarktbare groene interventies kunnen ontwikkelen.

Bouwen voor en met de bloemen en de bijtjes en de schone lucht. Tegen depressies. Het klinkt fabelachtig, maar wordt ze serieus genomen? “Zeker wel vanuit de groene hoek. Mondjesmaat ook vanuit de gezondheidswereld. Maar om die sector mee te krijgen hebben we meer bewijs nodig.” Ziekenhuisdirecties bewegen zich in toenemende mate haar kant op. De chemotuinen van houten constructies midden in de natuur schieten nog net niet als paddenstoelen uit de grond. Het ontbreekt echter nog aan concrete concepten.

“We weten dat groen rondom ziekenhuizen ervoor kan zorgen dat mensen minder negatieve gevoelens hebben, minder gestrest zijn en minder pijn ervaren. Met een consortium van groenpartijen en ziekenhuizen bekijken we nu hoe we vermarktbare groene interventies kunnen ontwikkelen.”

Nieuwe business

Minder hittestress. Minder wateroverlast. Minder gevulde ziekenhuisbedden. Meer innovatie. Gezond bouwen heeft de potentie om een hele nieuwe business te worden, maar net zoals andere veelbelovende maatschappelijke ambities heeft ook gezond bouwen last van versnipperd beleid.

Neem het kabinet. Minister Schultz gaat over infrastructuur en waterveiligheid, Blok over woningen, Kamp over innovaties, Schippers over gezondheidszorg en dan is er weer een ander die over de natuur gaat. En aanleg en onderhoud moeten opgehoest uit groenbudgetten, terwijl de baten bij andere sectoren terechtkomen. Wat is er nodig om van gezond bouwen met groen een succes te maken?

Reageer op dit artikel