artikel

Kleijer: Stijgende bouwkosten? Sneu voor de NAM

bouwbreed Premium

Kleijer: Stijgende bouwkosten? Sneu voor de NAM

“Het lijkt er op dat de commissie Meijdam Russisch roulette speelt met de mensen in het gebied”, reageert Dick Kleijer, secretaris van de Groningen Bodem Beweging, op de discussies die louter achter de schermen plaatsvinden.

‘Minder woningen aangepakt. Seismische dreiging kleiner dan gedacht’. De boodschap wordt al langer verspreid. Voor een belangrijk deel leunt die op nieuwe aardbevingsinzichten van het KNMI, die, naar nu blijkt, stuiten op verzet. De commissie Meijdam (adviseert over geïnduceerde aardbevingen) en Hans Alders, de Nationaal Coördinator Groningen, weten dat er discussie is over de laatste kaart met piekgrondversnellingen. Toch drongen zij erop aan om deze kaart te gebruiken. Als uitgangspunt voor het versterken van duizenden gebouwen.

Zo’n kaart gaat van nietszeggende gemiddelden uit

Kleijer, secretaris van de Groninger Bodem Beweging, heeft er geen goed woord voor over. “Zo’n kaart gaat van nietszeggende gemiddelden uit. Als ik het gemiddelde waterpeil neem van de Waddenzee is er niets aan de hand. Toch kan ik er verzuipen als ik er loop bij vloed.”

Gaskraan

Als de vastgestelde seismische waarden worden overschreden, gaat de gaskraan verder dicht. Kleijer koopt er weinig voor. “Het is geen gastoestel in de keuken, waarbij de aardappelen aanbranden als het gas te ver openstaat. Als de norm hier overschreden wordt, gaan onze huizen eraan.” Die kaart van het KNMI is belangrijk, duidt Kleijer. Die bepaalt namelijk in welke mate gebouwen in een bepaald gebied worden verstevigd. “En nu zeggen ze dat de seismische dreiging veel lager is en dat het voor een kleiner gebied geldt. Wij hopen dat het zo is, maar wij hebben daar onze twijfels over.”

Alle prognoses die tot nu toe zijn gemaakt, zijn ingehaald door de werkelijkheid

De laatste inzichten wijken sterk af van eerdere. Volgens het KNMI, Alders en de commissie Meijdam komt dat door het gebruik van een ander rekenmodel en actuelere data. “Meer reële scenario’s? Wat zijn dat dan. Alle prognoses die tot nu toe zijn gemaakt, zijn ingehaald door de werkelijkheid.”

De actievoerder mist vooral een openbare discussie over de KNMI-kaart. “Ineens wordt het gepresenteerd als zijnde; dit is waarheid. Misschien is het allemaal heel wetenschappelijk onderbouwd. Wij missen de argumentatie. Voor ons is het een black box. En het lijkt er op dat de commissie Meijdam Russisch roulette speelt met de mensen in het gebied. Het is ook vreemd dat delen van de stad Groningen ineens niet bij het kwetsbare gebied horen, terwijl het Groninger Forum 68 miljoen euro heeft gekregen van de NAM. Dat staat midden in de stad.”

Geen draagvlak

Eerlijk is eerlijk. Ook de commissie Meijdam maakt in zijn laatste advies aan de minister duidelijk dat er over het ‘laatste aardbevingsbericht’ van het KNMI geen consensus is. Kleijer: “Juist daarom zou je die discussie in het openbaar moeten voeren. Geen consensus betekent feitelijk geen draagvlak. Dat moet je niet achter gesloten deuren regelen.”

We vragen ons überhaupt af waarom het zo lang moet duren met die bouwnorm

Onthutst is Kleijer vooral over het feit dat de Nationale Praktijk Richtlijn aardbevingsbestendig bouwen voorlopig niet in het Bouwbesluit komt. Dat zou per 1 december gebeuren, maar is volgens een adviesorgaan van minister Kamp niet haalbaar. Onzin, verklaren bronnen tegenover Cobouw. Hij is zo goed als klaar. “Dat is vreemd. En als dat zo is, vraag ik me af waarom minister Kamp niet juist de druk opvoert. Maak er dan haast mee. We vragen ons überhaupt af waarom het zo lang moet duren met die bouwnorm. Die norm is van wezenlijk belang voor ons. Daarin komt namelijk te staan hoe onze huizen verstevigd gaan worden.”

De kosten voor nieuwbouw stijgen tussen de 0 en 15 procent zodra de NPR in het Bouwbesluit wordt opgenomen, blijkt uit een concept wetsvoorstel. Dat mag geen excuus zijn, vindt Kleijer: “Dat is dan sneu voor de NAM en het ministerie. Zij hebben hier voor meer dan 200 miljard euro aan gas uit het gebied gehaald. De tranen schieten mij in de ogen.” 

Catalogusaanpak

In plaats van de NPR te verankeren in het Bouwbesluit, stelt de commissie Meijdam voor te beginnen met een pragmatische catalogusaanpak. Ook dat gaat er niet in bij de belangenbehartiger. “Had dat eerder bedacht. In de afgelopen drie jaar is er niets gedaan.” Kleijer besluit: “Je hoort ons niet zeggen dat het een verdienste is om zoveel mogelijk huizen te versterken, integendeel. Wij willen dat de gaswinning naar beneden gaat. Het is een ramp voor het gebied als alles verstevigd moet worden. Of er te weinig bouwkennis in de commissie Meijdam zit? Iedereen weet dat het een politieke commissie is die door Kamp is geïnstalleerd. Een stapel rapporten ter hoogte van de Martinitoren weet hij te decimeren tot nu toe twee dunne rapportjes. Daar hebben wij bewondering voor.” 

Reageer op dit artikel