artikel

Dienend

bouwbreed

Dienend

Al jaren wordt gesproken over de verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De gedachte is leidend dat als partijen niet tegenover maar naast elkaar staan, een project daar alleen maar beter van wordt.

Een veelvuldig aangehaald voorbeeld is de Waardse Alliantie, onderdeel van de Betuwelijn. Een goede verstandhouding, een kwetsbare opstelling, een eerlijke verdeling van de risico’s en een potje ‘lief en leed’ zorgden ervoor dat alle betrokkenen nu nog met plezier terugkijken op het project. Dit in tegenstelling tot het naastgelegen deel waar dezelfde partijen aan tafel zaten, maar de sfeer om te snijden was en de ruzies niet van de lucht.

In die omstandigheden is het dus bijzonder verstandig van Rijkswaterstaat om bij het SAA-project een andere weg te bewandelen, die dan ineens ‘dienend opdrachtgeverschap’ wordt genoemd. Het moet feitelijk de standaardaanpak worden in de nieuwe Marktvisie waarin cocreatie en samenwerking de sleutelwoorden zullen worden.

Het begrip ‘dienend opdrachtgeverschap’ komt wat vreemd over. Een opdrachtgever is immers nooit de dienaar van de opdrachtnemer. Inhoudelijk echter is het een goede zaak. Precies die elementen die zorgen voor een goede verhouding tussen beide partijen – oplossingsgericht werken, transparant en kwetsbaar zijn, focus op het gezamenlijke projectdoel en wederzijds vertrouwen – zitten in de uitgangspunten die Rijkswaterstaat hanteert.

Het zijn de uitgangspunten die ook in wetenschappelijke publicaties genoemd worden als voorwaarden voor een goed verloop van opdrachten. Het goede is dus dat Rijkswaterstaat er nu echt werk van maakt. De vraag blijft waarom het zo lang heeft moeten duren.

Rijkswaterstaat kan dat echter meer dan goedmaken door zendingswerk te verrichten op dit gebied richting andere aanbestedende diensten. Want daar valt nog een wereld te winnen.

Reageer op dit artikel