artikel

Het ‘er even bij doen’ of ‘ervoor gaan’

bouwbreed

Het ‘er even bij doen’ of ‘ervoor gaan’

Hoewel aanbestedingen onlosmakelijk verbonden zijn met continuïteit binnen de bouw, is de noodzakelijkheid van het succes ervan niet altijd terug te vinden in een organisatie.

Vaak moeten mensen het ‘er even bij doen’ naast hun gewone werk. Op zich is dat geen slechte oplossing. Zo borg je praktijkkennis en door de wisselende samenstellingen van tenderteams is er flexibiliteit. Maar: in veel gevallen is die invulling van het inschrijven op aanbesteding geen bewuste keus, maar simpelweg een noodoplossing die is blijven hangen.

Is er wel eens gemeten wat de werkdruk is? En wat de uitval als gevolg daarvan is? Of is er wel eens inzichtelijk gemaakt of en hoe de kwaliteit van het reguliere werk er onder te leiden heeft? Is het ‘er even bij doen’ dan nog steeds een goede oplossing? Voor iedere organisatie waar het succes bij aanbestedingen van wezenlijk belang is, is het goed om de manier waarop jullie het inschrijven hebben georganiseerd onder de loep te nemen. Succesvol inschrijven kan namelijk alleen maar wanneer er dwars door de hele organisatie een focus op dat succes is.

Het ‘er even bij doen’ geeft ongemerkt het signaal af dat die aanbestedingen eigenlijk niet zo belangrijk zijn. Anders had iemand, een afdeling of iedereen in de organisatie er wel tijd voor gekregen bínnen zijn functie. Niks focus.

En hoe zit het met de beloning? Dingen die naast de reguliere werkzaamheden moeten worden gedaan, hebben de neiging om ook niet beoordeeld te worden. Dat wat niet beloond wordt, wordt automatisch minder belangrijk wanneer andere dingen wel beloond worden. Weer geen focus. Het bedrijfsbreed delen van de resultaten, het vieren van successen en het leren van trajecten zijn ook noodzakelijk. In plaats daarvan wordt inschrijven vaak behandeld als een administratieve handeling achter de schermen. Focus! Niet op inschrijven, maar op winnen van aanbestedingsopdrachten.

Dus wordt het bij jullie ‘er even bij gedaan’? Tijd voor actie!

Jessica van der Burg, inschrijfexpert bij Tenderwise 

Reageer op dit artikel