artikel

Energie besparen via prestatiecontracten

bouwbreed Premium

In Nederland ligt een groot onbenut potentieel voor energiebesparing door energieprestatiecontracten (EPC’s). Dit is zonde, want er zijn goede redenen om een EPC-project te starten. Moeilijk? Dat hoeft het niet te zijn, nu er genoeg voorbeelden en hulpmiddelen voorhanden zijn.

In het Europese Transparense-project heeft ECN kennis over energieprestatiecontracten toegankelijk gemaakt. Energieprestatiecontracten zijn energiebesparingsprojecten, meestal in de utiliteitsbouw, industrie, of woningcorporaties. Ze worden aangeboden door een leverancier van energiediensten, ook wel EPC-leverancier of Esco genoemd, die de energiebesparing garandeert. De kosten van een EPC-project worden terugverdiend door de bespaarde energiekosten binnen de looptijd. Energieprestatiecontracten zijn doorgaans complexere projecten qua techniek en organisatie, waardoor de voordelen ervan niet altijd de aandacht krijgen die ze verdienen.

En die voordelen zijn er zeker. Een Esco garandeert de energiebesparing in het project en heeft daarmee hetzelfde belang als de klant: zoveel mogelijk energiebesparing door een kwalitatief goede uitvoering van energiebesparende maatregelen en goed energiemanagement. De garantie op de energiebesparing zorgt ervoor dat zeker is dat de kosten van een energieprestatiecontract binnen de looptijd gedekt worden door de bespaarde energiekosten. Deze garantie maakt ook projectfinanciering mogelijk.

Een energieprestatiecontract is een manier om energiebeheer uit te besteden. De leverancier levert een turn-key-oplossing: het kan alle diensten leveren, van de eerste energie-audit tot installatie en onderhoud van energiesystemen, de organisatie, financiering en het energiemanagement daarvan. Dit kan door het schaalvoordeel op een kosteneffectieve manier. Uitbesteding kan de klant verder meer eigen kennis van de installaties opleveren. De EPC-leverancier levert in sommige gevallen namelijk on-site energiemanagement of biedt trainingen.

Een succesvol EPC-project biedt ook andere merkbare voordelen. Een beter binnenklimaat en comfort kunnen onderdeel zijn van de afgesproken projectresultaten. Dit maakt het bijvoorbeeld voor verhuurders erg interessant, die hun huurders zo meerwaarde bieden. Tot slot is een EPC-project bij uitstek een manier om op kosteneffectieve wijze te voldoen aan wettelijke eisen voor energiebesparing, zoals die van de Wet milieubeheer.

Marijke Menkveld en Paul Vethman, ECN Beleidsstudies 

Reageer op dit artikel