artikel

Water speelt op

bouwbreed

Water speelt op

Water komt in toenemende mate met bakken uit de lucht. Experts voorspellen dat weersextremen steeds vaker zullen voorkomen. Dat betekent dat we bij het bouwen en onderhouden van wijken veel meer aandacht moeten besteden aan klimaatadaptatie.

Denk aan het vergroten van de riolering om het water af te voeren of lokale infiltratie. Maar ook onze woningen moeten we tegen weersextremen bestand maken. Zo komt het nu al voor dat daken bezwijken onder de hoeveelheid regenwater.

Behalve het water van boven hebben we natuurlijk ook te maken met vocht in de woningen. De bouwtijden worden steeds korter en er is minder tijd voor uitdamping. Voor vochtarm bouwen bestaat nog weinig aandacht, terwijl de kosten voor droogstoken nauwelijks worden ingecalculeerd.

De regelgeving heeft het water- en vochtmanagement wel ontdekt. Zo kijkt bijvoorbeeld het Lenteakkoord vanuit een energetische invalshoek naar woningbouw, terwijl het Bouwbesluit en QV10-waarde eisen stellen aan de luchtdichtheid van de woningen.

Luchtdichtbouwen vraagt trouwens van alle betrokkenen veel aandacht. Ook van de vaklieden die tot op detail scherp moeten zijn. Om de vochthuishouding in de huizen te reguleren, passen we steeds meer technieken op het gebied van ventilatie toe. Bewoners moeten worden geïnstrueerd en begeleid om goed met deze installaties om te gaan. Daar moeten we als sector onze dienstverlening op aanpassen.

Gelukkig hebben we in Nederland veel kennis in huis over waterhuishouding en natuurlijk een koning die in waterbeheer gespecialiseerd is. Toch moeten we de kennis en de toepassing daarvan op wijk- en woningniveau sterk verbeteren. Dat betekent dat we onze ervaringen met water en vocht zoveel mogelijk met elkaar moeten delen. Of zoals we het met het regenwater moeten doen, goed verspreiden.

Bart Hendriks, algemeen directeur Hendriks Coppelmans Bouwgroep

Reageer op dit artikel