artikel

Toeleverancier spil in verduurzaming

bouwbreed

Toeleverancier spil in verduurzaming

Om in 2020 de klimaatdoelstellingen te halen is het bouwen van energieneutrale woningen, en vooral het verduurzamen van bestaand vastgoed, noodzakelijk. Volgens René Benoist, directeur van Bouwsens, hebben toeleveranciers daarvoor een belangrijke sleutel in handen.

Natuurlijk, de bouwsector heeft in de afgelopen jaren, mede gedwongen door de crisis, flinke sprongen gemaakt. Zo zijn bijvoorbeeld de bouwkosten naar beneden gebracht en zijn partijen binnen de bouwketen in toenemende mate met elkaar gaan samenwerken. Dit heeft geresulteerd in diverse concepten, die door bouwbedrijven op de markt worden gebracht. Producten van toeleveranciers zijn daarin verwerkt.

Op zich is hier niets mis mee. Maar gezien de urgentie om in rap tempo de gebouwde omgeving te verduurzamen, is meer innovatie nodig. De Nederlandse regering tekent dan wel beroep aan tegen het zogenoemde klimaatvonnis, maar de rechter heeft de overheid natuurlijk niet voor niets op de vingers getikt. De verduurzaming is in Nederland nog onvoldoende op stoom gekomen.

Maatwerk

Een goed voorbeeld van hoe het anders kan is een project van duurzaamheidsorganisatie Urgenda om op Texel twintig particuliere woningen energieneutraal te maken. Voor elke individuele woning heeft een adviseur, in overleg met de eigenaren, maatwerkpakketten opgesteld. Daarna hebben zij via en met behulp van Urgenda en de adviseur de oplossingen bij leveranciers ingekocht. Vervolgens zijn bouwers en installateurs ingeschakeld voor de uitvoering.

Het is een nieuwe vorm van samenwerking. Feitelijk komt het erop neer dat toeleveranciers, langs de traditionele bouwpartijen, met de opdrachtgever en woningbezitter communiceren. De bouw wordt dan een middengroep, die met zijn kennis en expertise een brug tussen beiden slaat. De eerder genoemde traditionele bouwketen kan als een verticale waardeketen worden gezien terwijl de nieuwe samenwerking onder toeleveranciers en met de opdrachtgever een nieuwe horizontale waardeketen wordt.

Sterke spelers

Wat levert dit nu op? Als deze nieuwe horizontale samenwerkingen gaan groeien, dan zullen die leiden tot nieuwe concepten en duurzame innovaties. Onder de toeleveranciers zitten veel sterke spelers die daarvoor gezamenlijk veel potentie hebben. Zij kunnen ervoor zorgen dat het toepassen van duurzame maatregelen vanzelfsprekend wordt.

Opdrachtgevers hebben hierdoor ook meer grip op het proces. Heldere structuren, concrete oplossingen en keuzemogelijkheden zijn voor opdrachtgevers immers cruciaal. Daarbij bieden helderheid en toegankelijkheid ook een goede basis om tot financiering en nieuwe financieringsvormen te komen. En laten we eerlijk zijn: ook dat zal de verduurzamingsopgave ten goede komen.

Wil de toeleverende industrie veel directer wensen van klanten/opdrachtgevers bedienen, bouwbedrijven voorzien van werkbare totaaloplossingen én een fundamentele bijdrage leveren aan de verduurzamingsopgave, dan zal zij dat moeten faciliteren. Duurzaam bouwen, duurzame gebouwtransformaties én het bedienen van klantbeleving vormen een enorme groeimarkt. En creëren dus ook alle ruimte en kansen voor nieuwe initiatieven en nieuwe samenwerkingen. De tijd is er rijp voor.

René Benoist, directeur Bouwsens

Reageer op dit artikel