artikel

Rappomania deel 2

bouwbreed Premium

Rappomania deel 2

Yes, we hebben er weer één. Het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB) heeft TNO laten aantonen dat de overheid sloop en vervangende nieuwbouw actief moet stimuleren om de energiedoelstellingen te halen. Ik schreef al eerder dat je in Nederland rapporten op bestelling kunt krijgen. Kies een mening, een onderzoeker die jouw mening deelt en voilà: het resultaat is een bevestiging van jouw mening.

Ondanks een indrukwekkende bronnenlijst, rammelt dit werkje aan alle kanten. Nou heb ik in principe niks tegen sloop en vervangende nieuwbouw. Maar door CO2-reductie als argument te gebruiken, wordt hier de plank volledig misgeslagen. Natuurlijk zal een deel van de woningvoorraad ongeschikt zijn voor bepaalde vormen van radicale renovatie. En radicale vormen van renovatie hebben we nodig om de doelstelling van een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050 te halen. Maar sloop? Denk eens na! De gemiddelde woning in Nederland is 224.000 euro waard. Sloop-nieuwbouw betekent dus al snel een desinvestering van zo’n 160.000 euro en daarna een investering van zo’n 135.000 euro.

Welke particuliere woningeigenaar kan dat trekken? Ach ja, de corporaties natuurlijk. Die kunnen de ‘betoniers’ van de NVTB toch wel helpen aan de nodige omzet? Larie! Veel bezit van corporaties is gemengd met particulier bezit. Daarnaast moeten ook corporaties vanuit marktwaardeperspectief kijken naar de zin en onzin van desinvesteringen. Energetische kwaliteit speelt daarbij nauwelijks een rol.

Het zou dus waardevoller zijn geweest als de NVTB onderzoek had laten doen naar de manier waarop zijn leden de enorme renovatieopgave kunnen versnellen. Hoe ze bijdragen aan goede en betaalbare proposities. Hoe ze de overheid kunnen bewegen geen subsidie meer te verlenen aan labelstappen, maar energie te steken in het creëren van condities die radicale renovaties stimuleren. Daar schieten zowel woningeigenaren als de meeste leden veel meer mee op.

Jan Willem van de Groep, programmaregisseur Energiesprong 

Reageer op dit artikel