artikel

Oud denken

bouwbreed Premium

Oud denken

Soms bekruipt mij het gevoel dat de vastgoedmarkt niets heeft geleerd van de crisis en verduurzaming alleen toepast als het uitkomt.

Het liefst gaan we over op het gemakzuchtige denken van voor de crisis. Leidend was rond krijgen van de exploitatie, niet de vraag en het aanbod in de omgeving. De roep om woningen in het weiland neemt op basis van drie onderzoeken over de veronderstelde geringe potentie van herbestemming, alweer toe. Er moet zelfs meer ruimte komen voor nieuwe kantoren. Het is bizar dat Jos Feijtel in ROmagazine erkent dat dit zorgt voor meer leegstand, maar voor eigenaren van een leegstand pand een extra prikkel voor transformatie is.

 

Angstdenken

Heb ik weinig van gemerkt. Leegstand zorgt niet alleen voor kapitaalvernietiging, onnodig ruimtebeslag en sociaal-economische schade voor kleine eigenaren. Mede door schaarstebeleid en duurzame verstedelijking zien we eindelijk dat anders, beter en duurzamer omgaan met de bestaande voorraad, kan. Dit is een proces van lange adem en koersvast opereren. Het allerlaatste dat oude gebouwen nodig hebben, zijn oude ideeën en angstdenken over tekorten aan woon- en werkruimte.

Voor de verduurzaming van de vastgoedmarkt is dit denken funest. Het aantal gebouwen dat schreeuwt om (woon)programma neemt toe. Vergeten wordt dat, zoals onder meer Remøy van de TU Delft aantoont, de verborgen kantorenleegstand even groot is als de officiële leegstand.

Eigen ervaring is dat hetzelfde geldt voor leegstand van bedrijfsruimte. Het oppervlak van retail neemt met 20-30 procent af en aanloopstraten en ruimtes boven winkels zijn geschikt voor wonen. Hervormingen in de zorg zorgen voor leegstand van verzorgingstehuizen, ook ziekenhuizen schreeuwen om programma. Het allerlaatste dat we moeten doen, is gemakzuchtig overgaan tot bebouwen van weiland en toevoegen van gebouwen waarvan er genoeg zijn. Op social media zie ik genoeg nieuwe ideeën.

 

 

Cees-Jan Pen, lector Brainport Fontys Hogescholen
Reageren op deze column? Dat kan via redactie@cobouw.nl of via Twitter op @CobouwNL

Reageer op dit artikel