artikel

Op tijd en proactief

bouwbreed

Op tijd en proactief

Inschrijvers op een aanbesteding moeten snel handelen wanneer zij bezwaar hebben tegen de procedure of een besluit van de aanbesteder.

Zij hebben in beginsel twintig dagen de tijd om een gunningsbeslissing van de aanbestedende dienst aan te vechten. Laten zij deze termijn verstrijken, dan is hun kans op gunning in het algemeen verkeken. Daarnaast wordt op grond van de Grossmann-jurisprudentie van hen verwacht dat ze proactief handelen bij onjuistheden of onduidelijkheden in de aanbestedingsstukken. Zij dienen hun bezwaren al voor aanbesteding kenbaar te maken. Veelal zijn deze regels nader uitgewerkt in de aanbestedingsstukken. Zo ook in een zaak bij de Rechtbank Den Haag (12 juni 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:7224).

In de Selectieleidraad was bepaald dat een vordering in verband met enige handeling en/of beslissing van de aanbesteder binnen twintig dagen aanhangig gemaakt diende te zijn, op straffe van verval van recht. Bovendien bepaalde de inschrijvingsleidraad dat een inschrijver vijftien dagen de tijd had de aanbesteder te attenderen op onjuistheden in een aanbestedingsdocument. De opdracht werd aanbesteed door middel van een concurrentiegerichte dialoog. Nadat het gunningsvoornemen was uitgesproken, stelde één van de gepasseerde inschrijvers dat de twee winnende inschrijvers niet aan de (in de pré-selectie gestelde) geschiktheidseisen voldeden. Deze partijen hadden derhalve volgens deze inschrijver nooit geselecteerd mogen worden.

De rechter oordeelde echter dat de inschrijver te laat was met zijn bezwaar. De namen van alle inschrijvers waren al tijdens de dialoogfase (maanden daarvoor) openbaar gemaakt. Vanaf dat moment gold volgens de rechter een termijn van twintig dagen om een kort geding aanhangig te maken. Temeer daar de inschrijver tevens gehouden was proactief te handelen. Hieruit volgt dus dat je als inschrijver voortvarend moet handelen bij klachten.

Lieke Knoups, Severijn Hulshof advocaten

Reageren op deze column? Dat kan via redactie@cobouw.nl of via Twitter op @CobouwNL

Reageer op dit artikel