artikel

Neemt u weer (vast) personeel aan?

bouwbreed Premium

Neemt u weer (vast) personeel aan?

Het gaat weer wat beter met de economie en met de bouw, dat is wel duidelijk. Veel van mijn cliënten hebben het gewoonweg weer druk, al zijn de marges vaak nog niet om heel vrolijk van te worden.

Toch is het maar de vraag of het ooit weer wordt wat het was. De crisis heeft toch aardig zijn sporen nagelaten. En daarnaast zijn er ook andere ontwikkelingen, zoals de toename van het aantal zzp’ers, waaronder ook vele buitenlandse zzp’ers. Een trend die zomaar niet anders wordt, ook niet nu de economie weer beter draait.

Recentelijk verscheen de Monitor MKB Bouw en Infra (van Panteia/EIM in opdracht van de AFNL), waarin onderzoek is gedaan naar diverse ontwikkelingen en trends. Ook dit onderzoek bevestigt dat de economie weer aantrekt sinds vorig jaar, maar dat veel mkb’ers toch nog geen vast personeel aannemen. Sterker, een aanzienlijk deel van de mkb’ers in die sector heeft gewoonweg geen personeel meer. Alles ontslagen in de voorbije jaren.

De terughoudendheid om weer personeel aan te nemen, komt ook voort uit angst voor de gevolgen van nieuwe wetgeving. Dat betreft bijvoorbeeld de transitievergoeding bij ontslag en loondoorbetaling in het tweede ziektejaar. En inderdaad, dat zijn forse risico’s bij het aannemen van personeel.

Als advocaat begrijp ik dus uitstekend dat minder met vast personeel gewerkt wordt. De voordelen van inlenen en zzp’ers zijn duidelijk en de risico’s minder groot. In het grotere geheel zien wij – als huisadvocaat van brancheorganisaties als de AFNL en NOA – toch ook grote nadelen. Dat betreft met name de kwaliteit van werken, het vakmanschap, de servicegerichtheid en de loyaliteit van vast personeel. En met vast personeel kan een onderneming beter groeien, ook in kwalitatieve zin. Want met vaste werknemers is het toch beter innoveren!

En zeg nu zelf, wie investeert in de opleiding en kwaliteit van zzp’ers en uitzendkrachten? Dat gaat toch vaak over de korte termijn, uren, facturen, omzet enz. Niet over opleiding, ontwikkeling en verbetering van de kwaliteit van werken. Ik hoop dus dat de hiervoor genoemde ontwikkeling niet doorzet, maar dat ook het mkb weer meer vast personeel gaat aannemen. Maar dat moet de politiek dant wel mogelijk maken door de lasten en risico’s voor (mkb-)ondernemers te beperken!

Gert van Gorcom

Huisadvocaat AFNL en NOA

Reageer op de column via mail of www.Twitter.com/cobouwNL

Reageer op dit artikel