artikel

Haal er direct een moderne jurist bij!

bouwbreed

Haal er direct een moderne jurist bij!

‘Haal er niet te snel een jurist bij’ was de kop boven een interview met Monika Chao-Duivis in de bijlage van Cobouw op 4 september 2015. Haar opvallende uitspraken vragen om een reactie. In dit artikel reageert Ballast Nedam-advocaat Peter Tennekes.

Monika Chao-Duivis lijkt de vroege aanwezigheid van de jurist in de bouwketen bepaald niet toe te juichen. Zij lijkt daarbij de vroege aanwezigheid van de jurist in de bouwketen (te allen tijde) gelijk te schakelen met een conflict en met het optreden van vertraging als gevolg van de volgens haar met de komst van de jurist gepaard gaande juridisering. Zij stelt: “In die eerste fase is een conflict immers niet handig.” En aangaande de gestelde juridisering: “En dat is soms niet goed voor de voortgang.” Voorts stelt mevrouw Chao-Duivis: “Je kunt contracten ook niet gebruiken” en “Haal er niet te snel een jurist bij.”

Wat mij betreft is het reeds een misvatting om de jurist direct gelijk te schakelen met een conflict. Dit is van oudsher een Pavlov-reactie in de bouw, maar past niet in de moderne bouwbranche die ik voorsta.

Preventie

Bij moderne vooruitstrevende bouwbedrijven wordt de jurist juist ingeschakeld (bijvoorbeeld in de rol van contractmanager) op het moment dat er geen conflict is, wordt deze juist ingeschakeld om een conflict te voorkomen. Daarbij is de gezonde gedachte dat de jurist in staat is om teksten goed te duiden en te toetsen of de bedoeling van partijen daarin goed zijn verwoord en indien nodig de tussen hen te bereiken of bereikte consensus behoorlijk op papier te zetten, zodat in een later stadium minder discussie over de duiding van betreffende teksten behoeft te zijn.

Ook is de jurist tijdens het bouwproces goed in staat onvolkomenheden tijdig vast te leggen en richting de opdrachtgever te ventileren. Niet om een conflict in de hand te werken, maar om de communicatie over de onvolkomenheden te waarborgen en om ervoor te waken dat de opdrachtgever niet voor verrassingen komt te staan en daar vervolgens (terecht) over klaagt.

Juridisering

Wanneer dit gebeurt, wordt de voortgang niet belemmerd maar ondersteund en wordt juridisering juist veelal voorkomen. Ik predik derhalve juist vroege inschakeling van de jurist. De jurist moet dicht bij de business aanwezig zijn. Het contract mag niet in de lade maar moet een levend document zijn, dat actief bij de bouw betrokken wordt en dat het bouwproces ondersteunt. Teneinde deze functie van het contract te waarborgen dient de jurist vroeg in de bouwketen aanwezig te zijn. Sterker nog, ik wil de jurist zelfs letterlijk in de bouwkeet hebben en dan dus niet in het kader van een ontstane conflictsituatie, maar om deze te voorkomen. Een goed begrip van het contract, dat bepalingen bevat die communiceren met het werk op de bouwplaats, maakt het contract tot een levend document. Het contract (en de jurist) ondersteunt dan de voortgang van het werk en geeft aan hoe te handelen in het geval van onvolkomenheden. Tevens biedt zij de weg naar een oplossing. Ik zeg niet dat dit makkelijk is en de jurist kan het ook niet alleen. Hij/zij moet dit logischerwijs samen met de technici doen.

Dat de bouw juridiseert is een feit. Dat is niet te voorkomen. De hele samenleving juridiseert. De kunst is om dit niet als een probleem te zien maar als een kans, juist in de bouw. Laat het een communicatiemiddel zijn dat zoveel mogelijk voorkomt dat er Torens van Babel worden gebouwd.

Peter C. Tennekes, advocaat in dienst bij Ballast Nedam NV

Reageer op dit artikel