artikel

Aanbesteden is niet moeilijk

bouwbreed Premium

Aanbesteden is niet moeilijk
Suzanne van de Kerk

Opdrachtgevers zijn tegenwoordig verplicht om bij een aanbesteding een aantal wettelijke basisregels te hanteren.

Het gaat daarbij onder andere om afspraken die een gelijk speelveld voor aanbieders garanderen en afspraken over de te volgen procedure. Daarnaast mogen aanbestedende partijen geen overdreven eisen stellen en wordt verwacht dat zij tegen redelijke voorwaarden contracteren. Het klinkt zo eenvoudig. Waarom gaat het dan toch nog mis?

Zowel marktpartijen als aanbesteders moeten zich bij een aanbesteding goed voorbereiden. Over het algemeen gebeurt dat ook. En als een marktpartij een fout maakt bij een inschrijving, dan herstelt de aanbestedende partij dit meestal. Zo hoort het ook, niemand is gebaat bij een juridisch steekspel.

Helaas is de praktijk soms anders en blijkt de aanbesteder achteraf second thoughtste hebben. Laatst was ik namens SMI betrokken bij een klacht over een aanbesteding waarmee op het eerste gezicht niets mis was: de leidraad was goed doordacht en de procedure was correct doorlopen. Maar na de aanbesteding ging het fout. De aanbesteder nodigde de winnaar uit op kantoor en meldde letterlijk: “Wij kunnen pas definitief gunnen als wij overeenstemming kunnen bereiken over de tarieven”. Met andere woorden: ik wil graag dat u de tarieven naar beneden bijstelt. Ja, u leest het goed. En voor de duidelijkheid: we hebben het hier niet over een afgebroken aanbesteding met een voortgezette onderhandelingsprocedure, maar over een afgeronde aanbesteding.

Het basisprincipe van gunnen bij aanbesteden is eenvoudig: de aanbesteder gunt op basis van de inschrijving. Die regel wordt hier met voeten getreden. Los daarvan druist het gedrag van de aanbesteder in tegen alle fatsoensnormen en de beginselen van behoorlijk bestuur. Met koehandel achteraf laat de aanbestedende partij zich van zijn slechtste kant zien.

Mr. Margreet van Deurzen, Stichting Marktwerking Installatietechniek, onderdeel van Uneto-VNI

Reageer op dit artikel