artikel

Het weiland hebben we niet nodig

bouwbreed

Het weiland hebben we niet nodig

In de zomer pleitte Jos Feijtel in Cobouw nog maar eens voor het bebouwen van weilanden. Omdat anders de druk op de woningmarkt te hoog wordt en omdat mensen graag een huis met een tuin willen. Volgens hem is het de hoogste tijd om plancapaciteit hard te maken en locaties in het groen aan te wijzen.

Jos, en ook Bouwend Nederland, verwijten hun critici gebrek aan cijfers. De prognoses van het EIB moeten ons overtuigen dat Jos het bij het rechte eind heeft. En dat heeft hij ook. Tenminste als denken in plancapaciteit leidend blijft. En juist daar moet Nederland vanaf.

Plancapaciteit was een nuttig instrument in tijden van grote getalsmatige groei. In een tijd van stabilisatie, flexibilisering en kleinere huishoudens en een nog altijd groeiende voorraad nutteloos vastgoed draait het vooral om herontwikkelingscapaciteit. Dat is de capaciteit om gebouwen en gebieden opnieuw in te zetten bij gebruik dat in deze tijd gevraagd wordt. Dat gaat niet alleen om transformeren van gebouwen, maar ook – en steeds vaker – om complete gebieden die door sloop en verbouwing een metamorfose krijgen en voor een nieuwe functie en doelgroep geschikt zijn. Een verpauperd bedrijventerrein kan met de juiste ingrepen een zeer aantrekkelijke woonwijk worden. Dan is het toch te zot voor woorden dat we naar het groen kijken om aan de vraag te kunnen voldoen?

Cijfers over onze herontwikkelingscapaciteit? Die zijn er, nog fragmentarisch en rudimentair. Maar we kunnen inmiddels wel concluderen dat onze herontwikkelingscapaciteit flink groeit. Een voorbeeld: in een paar jaar tijd is sloop en herbestemming van lege kantoren meer dan verdrievoudigd!

Meer nog dan cijfers gaat het om visie en vertrouwen dat het ook anders kan. Dat we het weiland niet nodig hebben voor woningen. Jos, stap op de fiets en zie de ruimte en mogelijkheden in bestaande dorpen en steden! Werk aan de winkel voor de bouwsector.

Gerben van Dijk, voorzitter Herbestemmingsteam

Reageer op dit artikel