artikel

Commentaar: Voorbeeldrol

bouwbreed

De trend is onmiskenbaar en onomkeerbaar: de overheid hecht steeds meer belang aan duurzaamheid. Bedrijven die zich bezighouden met de ontwikkeling van biobased bouwmaterialen, maken daarom goede kans hiervoor vroeg of laat te worden beloond.

Het gebruik van biobased grondstoffen gaat niet alleen over duurzaamheid, maar ook over groot geld. Volgens de Europese Commissie gaat in de biobased economie jaarlijks 2000 miljard euro om. Het aandeel van de bouw hierin neemt de komende jaren ongetwijfeld verder toe.

Door het schaarser, en dus duurder, worden van fossiele grondstoffen, moet de markt welhaast automatisch meebewegen richting biobased en circulair denken. Dat verklaart de veelheid aan initiatieven.

Daarnaast is er dus de trend dat opdrachtgevers letterlijk steeds meer waarde toekennen aan de CO2-emissie van producten. Hoe lager deze is, hoe gunstiger de beoordeling of weging van een product. In de toekomst zal dit bij aanbestedingen van steeds grotere betekenis worden. Kijkend naar de wereldwijde klimaatdiscussie, is het zelfs niet ondenkbeeldig dat de overheid het gebruik van biobased materialen op den duur als keiharde voorwaarde gaat opleggen.

In dit licht bezien, zou op dit moment een meer stimulerende rol van de overheid niet onlogisch zijn. Dit kan door actief bij te dragen aan haalbare toepassingen van biobased producten. Niet alleen als publiekrechtelijke instantie, maar zeer zeker ook als opdrachtgever heeft de overheid hier een voorbeeldrol te vervullen.

Boudewijn Warbroek, hoofdredacteur Cobouw

Reageren op dit artikel? Dat kan via redactie@cobouw.nl of via Twitter op @CobouwNL

Cobouw verschijnt de komende vijf weken in zomertenue. De krant komt een keer per week, op donderdag, op de mat. Evenals vorig jaar bedacht de redactie een aantal actuele thema’s. Deze week is dat: ‘Biobased product hink, stap, sprong de markt op’. Het thema wordt uitgediept op speciale pagina’s en op de rubriekspagina’s economie, politiek en techniek laten columnisten hun licht over het onderwerp schijnen. Ook het commentaar gaat hierover. 

Reageer op dit artikel