artikel

Commentaar: Veerkracht

bouwbreed

Commentaar: Veerkracht

De crisis heeft diepe sporen getrokken en bovendien de wereld voor de bouw blijvend veranderd. De sector moet veerkracht tonen om er echt bovenop te komen.

De grote moeilijkheid is dat de marges in de bouw veel te laag zijn. Dat is geen verhaal van gisteren of vandaag. Bedrijven vechten elkaar de tent uit en nemen werk aan tegen feitelijk te lage prijzen om hun personeel aan het werk te houden. Zolang er overcapaciteit is in de markt, zal dit niet veranderen.

De ongezond lage marges leiden tot allerlei ongewenste effecten. Dit werkt door in de hele sector. Het uitknijpen van onderaannemers en het inhuren van buitenlandse werknemers tegen discutabele voorwaarden, zijn uitwassen waarvan niemand blij wordt. Bovendien zijn dergelijke kwesties zeer schadelijk voor het imago van de sector.

Hierbovenop komt nu de heilige taak om te veranderen. Want de omstandigheden zijn wezenlijk anders dan vóór de crisis. De aanbodgestuurde markt lijkt blijvend te zijn veranderd in een vraaggestuurde markt. Leegstand en herbestemming worden steeds belangrijker. Corporaties moeten zich focussen op sociale woningbouw. Beleggers willen fors investeren in vrijesectorhuurwoningen, maar stuiten op te hoge grondprijzen. Hyptoheekregels zijn aangescherpt.

Op dit veranderde speelveld moet de bouw nu stappen voorwaarts gaan zetten. Maar nog altijd is er één duidelijke overeenkomst met de heftige crisisjaren die ogenschijnlijk achter ons liggen: alleen de sterkste en meest gezonde bedrijven zullen overleven.

Boudewijn Warbroek, hoofdredacteur Cobouw 

Reageren op dit artikel? Dat kan via redactie@cobouw.nl of via Twitter op @CobouwNL 

Reageer op dit artikel