artikel

Column: De duurzaamheid voorbij

bouwbreed

Column: De duurzaamheid voorbij

Als Innovatiemanager zie ik mezelf als een trendwatcher voor de bouw. Hierbij laat ik me inspireren door wat ik om me heen ervaar en de ontwikkelingen buiten de bouwkolom. Zo leerde ik tijdens ontwikkelingshulp in Kenia en Uganda dat het belangrijk is de cultuur van een land te kennen alvorens plannen te kunnen maken, hoe kleinschalig ook.

In Uganda was draagvlak van de ‘sterke vrouwen’ uit het dorp nodig om ons doel te realiseren. Zij besloten unaniem wie recht had op een watertank. Deze werd geplaatst bij de woning die het meest geschikte dak had om het water op te vangen. De buurtbewoners mochten gebruik maken van deze tank, als zij de afspraken over het gebruik ervan nakwamen.

Tijdens gastcolleges op de Hogeschool Rotterdam leerde ik dat theorie en praktijk vaak ver uit elkaar liggen en dat de studenten graag aan de hand worden meegenomen naar de praktijk.

 

Cultuur van wet- en regelgeving

Wat heeft dit alles nu met de bouw van vandaag te maken? Ik denk dat we met elkaar veel meer kunnen dan we denken als we onze creativiteit de ruimte geven. De ervaringen in Afrika leerden mij dat (on)geschreven regels het verschil kunnen maken. De studenten dagen mij uit kennis van theorie en praktijk te verbinden. Zo hebben we in de bouw ook met een cultuur te maken die deels in stand gehouden wordt door wet- en regelgeving. 


In 2012 ging het project ‘No (time to) waste’ van start. In een periode van anderhalf jaar bewezen wij, in nauwe samenwerking met onze afvalverwerker, dat een 100 procent afvalscheiding haalbaar is. Als ik toen mijn oren had laten hangen naar de kritische geluiden om mij heen en de uitvoerder zijn mannen niet had gemotiveerd, was dit resultaat er nooit gekomen. De afvalverwerker zag de move van afval naar grondstof en faciliteerde het project.

 

Verder komen

Welke vervolgstappen kunnen we dan nu zetten? Gaan we alles prefab aanleveren op de bouwplaats, zodat we ter plekke geen afval meer hebben? Of gaan we biobased bouwen zodat er geen afval meer ontstaat? Er zijn inmiddels veel mooie initiatieven. Zo sprak ik de bedenkers van PowerWindow, die een raam ontwikkelden dat zonne-energie opneemt. In combinatie met de thuisaccu zie ik een mooie toekomst voor deze start-up. Laten we stoppen met het ‘minder slecht’ doen en de (grondstoffen)schaarste gebruiken om innovatief te bouwen. Als we kennis delen en de mens centraal stellen, komen we verder! 

Cora Jongenotter, Innovatiemanager VORM Bouw BV

Reageren op dit artikel? Dat kan via redactie@cobouw.nl of via Twitter op @CobouwNLCobouw verschijnt de komende tijd volgens een zomerschema. De krant ligt één keer per week, op donderdag, op de mat. Evenals vorig jaar bedacht de redactie een aantal actuele thema’s. Deze week is dat: ‘Wat heeft de bouw geleerd van de crisis?’. Het thema wordt uitgediept op speciale pagina’s en op de rubriekspagina’s economie, politiek en techniek laten columnisten hun licht over het onderwerp schijnen. Vandaag een voorproefje van Cora Jongenotter.


Reageer op dit artikel