artikel

Een derde accepteert minder verlof

bouwbreed

Een derde accepteert minder verlof
Shutterstock

Bijna een derde van de professionals in de bouw is bereid genoegen te nemen met minder verlofdagen als daar meer loon tegenover staat. Dat blijkt uit het salarisonderzoek dat adviesbureau Berenschot in samenwerking met Cobouw heeft uitgevoerd.

Nog eens 27 procent van de ondervraagde werknemers geeft aan ‘misschien’ bereid te zijn verlof in te leveren voor een hoger salaris. Ruim 40 procent is mordicus tegen en zegt ‘nee’.

Het inleveren van vrije dagen was een van de heikele thema’s bij de onderhandelingen over een nieuwe bouw-cao. Vorige maand kwamen bouwwerkgevers en vakbonden overeen de seniorendagen in vijftien jaar tijd stapsgewijs af te bouwen.
 

arbeidsvoorwaarden

 

 

Overwerktoeslagen

Aan de cao-tafel zijn ook afspraken gemaakt over oprekking van het werkvenster. Voor werknemers heeft dat tot gevolg dat ze minder snel overwerktoeslagen zullen ontvangen en vaker in weekeinden en ‘s avond moeten werken. Uit het onderzoek van Cobouw en Berenschot blijkt dat ruim 33 procent van de bouwprofessionals daarmee geen probleem heeft. Bijna 38 procent vindt dat echter geen goede ontwikkeling.

Op de vraag of ze op latere leeftijd bereid zijn een stapje terug te doen in zowel functie als salaris, antwoordt bijna 36 procent van de werknemers ‘nee’. Meer dan 20 procent van de respondenten kan wel leven met een vorm van demotie. Dik 40 procent is bereid om er over na te denken.

Vooruitgang

Dat de bouw ook vorig jaar nog niet uit de crisis was, blijkt wel uit het percentage werknemers dat in 2014 gevraagd is om arbeidsvoorwaarden in te leveren: ruim 30 procent. Enige vooruitgang op dat vlak is er overigens wel. In 2013 werd nog meer dan 40 procent van de bouwprofessionals gevraagd met minder genoegen te nemen.

Bouwbedrijven die vorig jaar hun personeelsleden om een gunst vroegen, vroegen hen vooral om af te zien van de reguliere salarisverhoging of om genoegen te nemen met een lagere onkosten- en of overwerkvergoeding. In totaal 26 procent van de ‘inlever-verzoeken’ had daarop betrekking.

Werknemers in de sector burgerlijke en utiliteitsbouw werden met 36 procent het vaakst door hun baas gevraagd om in te leveren. In de grond-, weg- en waterbouw was dat 30 procent. In de toeleverende sector lag het percentage met 18 procent veel lager.

Lees verder: Werknemer krijgt weer vertrouwen

Reageer op dit artikel