artikel

Column: Regeldruk transformatie leegstaande winkelpanden

bouwbreed

Column: Regeldruk transformatie leegstaande winkelpanden

De ongekende dynamiek in de detailhandelssector is goed zichtbaar in onze winkelstraten: wisseling van aanbod doordat vrijkomende commercieel interessante winkelpanden een herinvulling krijgen, en een toenemende leegstand op minder kansrijke locaties. Het ligt voor de hand leegstaande panden in te vullen met een (beter) bij de locatie passende functie.

In de praktijk blijkt transformatie nog in onvoldoende mate op gang te komen. Veelal wordt als oorzaak genoemd dat de bestaande wet- en regelgeving een obstakel zou vormen. En toch is er de laatste jaren wetgeving ontwikkeld die meer mogelijkheden biedt.

In oudere bestemmingsplannen is vaak alles verboden, behalve dat wat nadrukkelijk is toegestaan. In nieuwe bestemmingsplannen kan een gemengde bestemming opgenomen worden, waar in beginsel alles mag, behalve overlast gevende functies. Ook kan flexibiliteit gerealiseerd worden middels een wijzigingsbevoegdheid waarmee herbestemming kan worden toegestaan.

Sinds 1 november 2014 kan een tijdelijke omgevingsvergunning van 10 jaar worden verleend en is de verleningsprocedure aanmerkelijk verkort, waardoor relatief eenvoudig een functie gehuisvest kan worden in afwijking van het vigerende bestemmingsplan.

Binnen de regels in het Bouwbesluit 2012 is het eenvoudiger geworden om gebouwen te transformeren naar een andere gebruikersfunctie. De Leegstandwet bepaalt dat in een aantal gevallen de gemeente aan de eigenaar van een leegstaand gebouw een vergunning kan verlenen om het gebouw tijdelijk te verhuren. Voordeel daarvan is dat een groot aantal dwingendrechtelijk voorgeschreven (huurbeschermings-)bepalingen niet van toepassing zijn, waardoor de huurovereenkomst eenvoudig kan worden beëindigd.

Er lijkt dus meer mogelijk dan vaak gedacht binnen de bestaande wet- en regelgeving. Het inventariseren van de lokale mogelijkheden om de ervaren regeldruk in winkelgebieden te verlichten is een volgende belangrijke stap. Samen met de wil of durf van de gemeente om de mogelijkheden binnen de (landelijke en lokale) regelgeving toe te passen en het accepteren van een reëel financieel toekomstplaatje door de eigenaar van het te transformeren pand.

Hans Zimmer, Expertteam Winkelgebieden

Reageren op deze column? Dat kan via redactie@cobouw.nl of via Twitter op @CobouwNL

Cobouw verschijnt de komende vijf weken in zomertenue. De krant komt een keer per week, op donderdag, op de mat. Evenals vorig jaar bedacht de redactie een aantal actuele thema’s. Deze week is dat Transformatie. Het thema wordt uitgediept op speciale pagina’s en op de rubriekspagina’s economie, politiek en techniek laten columnisten hun licht over het onderwerp schijnen. Vandaag een voorproefje van Maxime Verhagen.

Reageer op dit artikel