artikel

Welke items zitten u in de weg?

bouwbreed

Welke items zitten u in de weg?

Ik ben nu al meer dan tien jaar actief in het aanbestedingswereldje. Altijd vanuit de inschrijfkant. Er veranderen genoeg dingen ten goede en daar schaar ik de nieuwe aanbestedingswet met emvi als uitgangspunt ook onder.

Er is een klachtencommissie in het leven geroepen om meer kansen te bieden tot elkaar te komen. Ook goed. Pianoo, het expertisecentrum aanbestedingen van de overheid, doet immer goed werk.

Maar toch, maar toch…

Als ik zo alle kleine en grote drempels en irritaties van inschrijvers op een rij zet, dan zitten er verdraaid veel valkuilen bij waar met grote regelmaat in wordt getrapt door aanbestedende diensten. En het zijn heus niet altijd de onderwerpen waar je als inschrijver voor naar een rechtbank stapt. Het gaat over van alles: van het niet luisteren naar vragen, het laat beantwoorden van vragen, naar het niet goed genoeg definiëren van kwaliteit, naar verkapte prijsaanbestedingen of veel te korte reactietermijnen.

‘De overheid’ klinkt wel heel eenduidig, maar die overheid bestaat uit legio organisaties en dito inkoopafdelingen en inkopers. Feedback aan de één komt niet automatisch bij de ander terecht. Alleen de rechtspraak heeft een centraal vindpunt.

Ik ben ervan overtuigd dat het precies de kleinere dingen, die nu nooit ter sprake komen, zijn die het aanbesteden kunnen professionaliseren. De dingen die nooit worden aangevochten vanwege de geringe slaagkans. Feedback over de keren dat er niet is ingeschreven vanwege een bepaalde eis of verwarrende aanpak of… vul maar in. Wat heeft u in de weg gezeten en wat zou u graag verbeterd zien? Alleen centraal inzicht in dit soort items kan een beweging in gang brengen.

Mail me uw ervaringen, bezwaren, commentaren en suggesties bij de aanbestedingen die u nu of het afgelopen half jaar heeft opgepakt. Welke dingen hebben een kansrijke inschrijving in de weg gezeten, maar heeft u niet aan de klachtencommissie of de rechtbank voorgelegd? Mail me op cobouw@tenderwise.nl

Jessica van der Burg, inschrijfexpert bij Tenderwise

Reageer op dit artikel