artikel

Slim of kat?

bouwbreed

Slim of kat?

Gisteren werd ik geconfronteerd met twee heel verschillende manieren om met de energieprestatie van woningen om te gaan.

Ellen van Acht pleitte vorige week in Cobouw voor het anno 2015 uitsluitend nog realiseren van Nul-op-de-meter woningen (NOM). Dat is dus een energieprestatie die nog een stuk beter is dan de ‘bijna energieneutraal’ die vanaf 2020 de norm wordt. Motivatie? ‘Anders (ver)koop je een kat in de zak.’ Later die dag vertelde een aannemer me dat hij een epc-advies van ons bureau nog eens had laten narekenen door een concullega. Het kon allemaal veel makkelijker dan wat ik had voorgesteld: gewoon isoleren ‘volgens Bouwbesluit’ en dan 10 pv-panelen op het dak. Hartstikke duurzaam en slim; toch?

Het is in een notendop de discussie die, bewust of onbewust, bij elk project speelt; ook voor utiliteitsbouw en ook bij renovatie en herbestemming. Het gaat erom of je je er bewust van bent dat het energieneutrale 2050 er grotendeels al staat. Elke ingreep die we doen is statistisch gezien de laatste op dat adres voor 2050; de enige rendabele kans om op die plek bij te dragen aan die nog fictieve stip op de horizon. En ja, daar spelen nog veel onzekerheden een rol. Wat wordt de energiedrager van de toekomst? Mag het niet op wijk-, regionaal of zelfs landelijk niveau? Welke innovaties krijgen we nog? En natuurlijk: wat is de terugverdientijd? Alsof we ons dat afvragen voor de fundering, de riolering of de nieuwe keuken.

Relevante opmerkingen, maar eigenlijk altijd smoezen om niets te hoeven doen. Natuurlijk ken ik ook de realiteit van de markt en ik weet dat nog niet alle opdrachtgevers het belang inzien van een investering in de energierekening van de toekomst. Maar iets kunnen we toch wel doen? Voor elk plan dat we maken, bedenken we ook hoe we het plug-and-play kunnen verbeteren tot NOM. Rekening houdend met bijvoorbeeld vervangingsmomenten van de installatie. Dat plan leveren we als bijsluiter mee bij oplevering. Geen kat in de zak, maar slim bezig.

Harm Valk, senior adviseur Nieman Raadgevende Ingenieurs 

Reageer op dit artikel