artikel

Blog: Gepast geweld

bouwbreed

Bij de eerste berichten over de rechtszaak die Urgenda aanspande om de Staat der Nederlanden te dwingen de uitstoot van broeikasgassen te beperken, drong zich bij mij de geur van geitenwollen sokken op.

Ik stelde me voor hoe actievoerders gehuld in een flowerpower outfit plaats zouden nemen op de publieke tribune van de Haagse rechtbank. Met lippenstift een zonnetje op hun voorhoofd getekend en een jointje binnen handbereik. ‘Love and peace’, net als in mijn jeugd toen ik met mijn maten de Haagse hippietempel Het Paard van Troje bezocht en naïeve plannen smeedde ten einde de wereld te verbeteren. Het liefst goedschiks maar desnoods met wat in politiekringen ‘gepast geweld’ wordt genoemd.

Naarmate ik me verder in de Urgendazaak verdiepte, begon ik mijn vergissing in te zien. De verbranding van fossiele brandstoffen zoals aardgas zorgt voor een verhoogde uitstoot van gassen als CO2 en versterkt het zogeheten broeikaseffect. Met wereldwijd funeste gevolgen. Die woorden -daarvan ben ik mij bewust- hebben veel weg van de zweverige opmerkingen, die ik en mijn makkers van destijds in Het Paard van Troje debiteerden onder het genot van een geestverruimend shaggie.

De klimaatproblematiek is echter allerminst zweverig en om een oplossing te vinden zijn verruimde geesten hard nodig. Dat weet de bouw ook. Uiteindelijk wordt er vanuit de nuchtere bouwwereld niet zomaar positief gereageerd op de uitspraak van het Hooggerechtshof.

Het vinden van een oplossing voor de klimaatproblematiek is dan ook beslist geen zaak van geitenwollen sokken dragers, overjarige hippies of naïeve wereldverbeteraars. Het is bittere noodzaak. De Nederlandse bouw kan daarin een voortrekkersrol spelen en zodoende een bijdrage leveren aan het oplossen van een actueel en wereldwijd probleem. Trouwens, aan dat stukje idealisme is voor de sector een belangrijke bijvangst verbonden: economisch perspectief.

Indien de bouw werk maakt van het terugdringen van de CO2-uitstoot, neemt het aantal opdrachten toe, komt er geld in het laatje en kan het aantal banen in de bouw enorm groeien. Gezien vanuit die optiek is energieneutraal bouwen wellicht zelfs de toverspreuk die de sector uit de negatieve spiraal van de recessie doet verrijzen. Verruimde geesten binnen de bouwnijverheid moeten zich er dan ook tot het uiterste voor inzetten het broeikaseffect te bestrijden. ‘Gepast geweld’, zoals een krachtige lobby, is daarbij toegestaan. Mits love and peace worden gerespecteerd.

Mario Silvester, journalist Cobouw 

Reageren op deze blog? Dat kan via m.silvester@cobouw.nl of via Twitter op @MarioSilvester1

Reageer op dit artikel