artikel

DIY: Do It Yourself

bouwbreed

Mijn vorige column had als kop ‘Minder juristen, meer vertrouwen’. Het was een kort pleidooi over het opnemen van vertrouwen en andere zachte factoren bij het contracteringsproces.

Ik kreeg van mijn beroepsgroep kritiek en van anderen bijval. Niet echt verbazingwekkend. Ook was er één persoon die de suggestie deed om juristen weg te houden van het contracteringsproces in de bouw. Als het ware werd ik ‘opgeheven’. Zo zei hij het ook: ‘gewoon opheffen’. En natuurlijk is het zo dat juristen zaken nodeloos ingewikkeld kunnen maken. Met de rode pen gaan ze door een concept-contract en de risicoregeling wordt eenzijdig in het nadeel van de ander dan de klant geschreven.

Het is inderdaad veel beter om een contract te maken dat een product is van de inspanningen van partijen die in vertrouwen met elkaar daartoe zijn gekomen, met de wetenschap dat de uitvoering ook geen geschillen oplevert. Oftewel: bouwen binnen budget, op tijd, ten minste in overeenstemming met de bedoelde kwaliteit, geschillenvrij en met zo min mogelijk hinder aan de omgeving. Maar dan wordt voorbij gegaan aan de menselijke factor. Vergeet niet dat er ooit ergens (bijvoorbeeld, het kan ook andersom) een aannemer was die een jurist inhuurde om een contract te scannen op bepalingen die in zijn voordeel uitgelegd konden worden. De opdrachtgever moest de portemonnee trekken en bleef gedesillusioneerd achter. De contractering verliep toch zo goed? Ergens zijn partijen elkaar kwijtgeraakt en nam het juridisch gelijk de plek in van vertrouwen. Dat moet anders. Maar daarvoor moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers vooral naar elkaar kijken.

Uit eigen ervaring weet ik dat het kan voorkomen dat van twee identieke projecten, ook nog eens met dezelfde contractspartijen, het ene als een zonnetje loopt, terwijl het andere één grote ellende is. Oorzaak: bij het eerste project kunnen betrokkenen wel samenwerken en bij het tweede niet. En dat is een prachtig recept voor het grote falen. Het ego is groter dan het project. Partijen trekken zich terug in juridische loopgraven. En als vanzelf ontstaat een gebrek aan bereidheid om problemen gezamenlijk op te lossen en geschillen te vermijden. Maar daar kan ik niets aan doen. Dat is echt aan opdrachtgever en opdrachtnemer. DIY: Do It Yourself!

Advocaat bij Poelmann van den Broek NV

Reageer op dit artikel