artikel

Blog: Buitenspel

bouwbreed

Blog: Buitenspel

Volgens Loesje weet een vrouw dondersgoed wanneer een man buitenspel staat. Het was het antwoord van Loesje op de Amstelreclame waarin drie vrienden wilden testen of ze nu met een mooie vrouw of met een verklede man te maken hadden. Waarom, zo vraag je je dan af, zijn er alleen maar mannelijke grensrechters die vaak in de fout gaan met de beoordeling van buitenspel, maar dit terzijde.

 

De uitspraak van Loesje schoot mij overigens niet te binnen tijdens een voetbalwedstrijd, maar bij lezing van een uitspraak van het Britse Hooggerechtshof in een zaak die Client Earth had aangespannen tegen de staat over de luchtkwaliteit. Net als Urgenda in de klimaatzaak vindt Client Earth dat de overheid onvoldoende doet aan verbetering van de luchtkwaliteit. En dat terwijl de Wereld Gezondheids Organisatie net heeft uitgerekend dat slechte luchtkwaliteit de Europese economie jaarlijks 1600 miljard dollar schade berokkend

In deze zaak werden de Britse rechters gesteund door het Europese Hof van Justitie dat in november vorig jaar de Britse regering al op het vestje spuugde wegens nalatigheid de Europese richtlijn luchtkwaliteit juist te implementeren.

Zet die uitspraak nu eens tegenover de verdediging van de Nederlandse staat in de klimaatzaak. Feitelijk moest de landsadvocaat Urgenda volledig gelijk geven dat er nu te weinig gedaan wordt door de rijksoverheid aan voorkomen van een stijging van de temperatuuur op aarde met meer dan 2 graden Celsius. De verdediging kwam dan ook nauwelijks verder dan dat de klimaatdiscussie een politieke zaak is waar rechters niets mee te maken hebben. Het Britse Hooggerechtshof oordeelde nu totaal anders. En dat eerbiedwaardige instituut kan toch nauwelijks verdacht worden linkse milieurakkers te zijn zoals de VVD tegenstanders van het liberale gedachtengoed van na ons de zondvloed maar al te graag betitelt.

Het zijn momenteel ongekend spannende tijden op klimaatgebied. De paus heeft inmiddels deze week een top gehouden over klimaat waar ook secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon bij aanwezig was. Dat moet de paus stof geven voor zijn encycliek over klimaatverandering die hij rond de zomer wil publiceren. Dat is weliswaar geen kerkelijke wetgeving, maar wel een moreel appel aan de miljarden katholieken over de hele wereld. Dus invloed zal het wel hebben.

En dat allemaal in de aanloop naar de allesbepalende klimaatconferentie in Parijs in december dit jaar. Daar moeten spijkers met koppen worden geslagen omdat de opvolger van het Kyoto-protocol met bindende afspraken over bestrijding van de klimaatverandering er dan moet komen. Tot nu toe lijkt het er echter niet op dat politici er in slagen om goede stappen te zetten.

De politiek loopt nu echter het gevaar door de rechterlijke macht buitenspel gezet te worden. Zo heeft het Europese Hof recentelijk Europees Commissaris Frans Timmermans teruggefloten die in zijn ijver paarse krokodillen om zeep te helpen, meende allerlei nuttige milieuregels ook maar van tafel te moeten vegen. Dat mag zomaar niet hebben de rechters gezegd.

Nu Groot-Brittanië in de klimaatzaak, binnenkort de Raad van State over opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers en op 24 juni de Haagse rechters in de Klimaatzaak van Urgenda. Het is geen incident meer, maar een trend dat verontruste burgers via de rechter regeringen gaan dwingen actie te ondernemen.

Dat is goed. Want het is duidelijk dat je belangrijke zaken als klimaat en humanitair beleid, niet langer aan politici kunt overlaten. Wellicht dat ook de bouw kan profiteren door overheden te dwingen achterstallig onderhoud aan wegen aan te pakken via de rechter. Net als klimaatverandering en luchtverontreiniging is ook dat immers gevaarlijk,

 

Ferry Heijbrock, Journalist Cobouw

Follow me on twitter @ferryheijbrock

 

Reageer op dit artikel