artikel

Stelselwijziging Wet Kwaliteitsborging staat centraal op Nationaal Brandveiligheidsevenement

bouwbreed

Stelselwijziging Wet Kwaliteitsborging staat centraal op Nationaal Brandveiligheidsevenement

Welke gevolgen heeft de invoering van de op-handen-zijnde private toetsing voor de brandveiligheid van uw gebouwen? Welke kansen biedt de op-handen-zijnde stelselwijziging van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen bij verbouw en nieuwbouw? Op deze en andere vragen krijgt u antwoord tijdens het Nationaal Brandveiligheidsevenement dat op 16 april plaatsvindt in Domus Medica te Utrecht.

In het plenaire middagprogramma gaan de verschillende sprekers dieper in op de wijze waarop de te bouwen kwaliteit op dit moment al kan worden geborgd. Zo zal onder andere Bart Dunsbergen, plaatsvervangend afdelingshoofd van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, spreken over de Stelwijziging Bouwregelgeving en de private kwaliteitsborging en wat dit betekent voor de gebouwbeheerders.

’s Avonds zijn er acht masterclasses die ondermeer actuele kennis bieden over duurzaam brandveilige gebouwen en Verticaal vluchten bij transformatie en renovatie van woongebouwen.

Tot slot wordt dit jaar tijdens het Nationaal Brandveiligheidsevenement alweer voor de zevende maal de Innovatieprijs Brandveiligheid uitgereikt.

Aanmelden kan via onderstaande link: www.sbrcurnet.nl/nbe.

Reageer op dit artikel