artikel

Lezerspanel: Crisis gaat nog jaren duren

bouwbreed

Lezerspanel: Crisis gaat nog jaren duren

VolkerWessels en TBI meldden in Cobouw dat zij denken dat de crisis nog jaren voortduurt. Wij legden dit als stelling voor aan onze panelleden, klopt dit? De reacties zijn overwegend pessimistisch over herstel van de crisis in de bouw: overcapaciteit, leegstand, nieuwe werkelijkheid, nieuw bewustzijn. 68% is het eens met de stelling, 32% oneens.

 

 

EENS 68% 

Herman den Boeft, directeur Ardee

“De onder-kostprijsprojecten moeten grotendeels nog uitgevoerd worden, vrees ik. En? Zitten we nu al dik in de projecten met prettige marges? Ik ben bang van niet.”

Gert Koutstaal, consultant Bouwfaktor

“Er is te veel leegstand in utiliteitsbouw en winkels. In de woningbouw is er te weinig vertrouwen bij de consument, terwijl de fiscale voordelen verder worden afgeknepen.”

Roelf de Boer, directeur Boerenadvies

“De inrichting van Nederland is geen cruciaal onderdeel meer van het herstel van de economie. Daarnaast is er nog steeds een forse overcapaciteit en dat neemt nog steeds toe. Kijk maar naar de werk- en leefruimte per vierkante meter. Die is nog steeds heel hoog.”

Erik Hogenbirk, directeur HBA Hogenbirk Bouwadvies

“Zolang aannemers elkaar het verlies niet eens gunnen en onder kostprijs blijven inschrijven, zal het crisis blijven.”

Peter Fransen, directeur Infra Domus

“Er is voldoende vastgoed voorhanden. Winkels, kantoren, maatschappelijk vastgoed en bedrijfsgebouwen worden in ruime mate aangeboden. Daarbij speelt een rol dat de waardering en beleving van het in eigendom hebben van vastgoed geheel is veranderd. Dit betekent terughoudendheid wat betreft nieuwbouw, wat wordt vertaald als het aanhouden van de crisis. Terwijl het juister is om te spreken van een nieuw bewustzijn.”

Peter de Vries, bouwprocesmanager Max Bögl

“Er wordt de komende jaren wel meer gebouwd maar de marges zijn klein en daarbij dus de kans op verlies op een project groot.”

Willem Bosland, projectmanager Infrawest

“De bouw loopt in deze altijd een jaar of vijf achter, zoals de tijd heeft geleerd.”

Richard Wigmans, commercieel adviseur

“Er zijn geen grote projecten. Er staan genoeg kantoren leeg. De winkelleegstand blijft ook groeien. Voordat hiervoor vraag is, kunnen we voorlopig nog vooruit.”

Jos van der Burg, projectleider Mitros

“Wat deze bedrijven als crisis aangeven, is volgens mij de nieuwe werkelijkheid. We moeten in Nederland er niet meer van uit gaan dat de bedrijvigheid in de bouwwereld ooit nog op het oude niveau zal terugkomen. De verdeling van de rijkdom in de wereld verschuift volgens mij en dit is er een gevolg van.”

Henk Thomas, projectleider Ymere

“De opdrachtgevers investeren niet, de corporaties mogen geen koopwoningen meer bouwen en dat scheelt een slok op een borrel.”

Emiel van Emmerik, marketingmanager Matemco Hulpconstructies

“De bouw is een laatcyclische sector, dus laat ín de crisis is er ook weer laat uit. De capaciteit is nog steeds te groot voor de vraag, dus voor een gezond evenwicht zijn we nog een paar jaar onderweg.”

Joost van Dijk, directeur Groen Technieken

“Het begon als een crisis maar is inmiddels een structurele wijziging van de markt geworden. Zoals het was, keert niet weerom. De nieuwe werkelijkheid is dat de bouw zich dient aan te passen aan de nieuwe vragen.”

 

ONEENS 32%  

Peter de Jong, docent vastgoed TU Delft

“Een kwestie van nuancering. Voor sommige sectoren in de bouw gaan de gevolgen van de crisis nog jaren duren. Voor andere sectoren kan het weer redelijk snel aantrekken, met als risico dat in die sectoren ook weer snel de voorzichtigheid en zorgvuldigheid verdwijnen. Brede organisaties zullen iets makkelijker kunnen reageren op dat verschil in sectoren dan smalle organisaties, maar waar op dit moment alle rek eruit is, zal het ook bij die bredere organisaties de nodige strubbelingen opleveren.”F. Beurkens, accountmanager Rouwmaat


“De crisis heeft haar dieptepunt bereikt. Alle signalen staan weer richting groei. Het consumentenvertrouwen is weer gestegen. Kortom, de crisis is op z’n retour en duurt dus geen jaren meer. Het herstel? Inderdaad, het zal nog enige jaren vergen voor we weer op een acceptabel niveau komen. Het niveau van voor de crisis lijkt niet meer haalbaar, maar in de toekomst kijken, is erg moeilijk.”

D. van der Staak, adviseur ruimtelijke ordening provincie Zuid-Holland

“Zo’n uitspraak is een blijk van kortzichtigheid, negativisme en een gebrek aan aanpasbaarheid aan de veranderde situatie in de bouw. Met zo’n instelling kun je jezelf beter opheffen.”

Gerrit-Jan van Voorthuizen, bouwprocesmanager, zzp

“Dit soort bedrijven heeft het in de slechte tijd dus niet goed gedaan. Van de rest hoor ik alleen maar positieve geluiden. Afserveren dus.”

Ewout de Graaf, medewerker marketing Driver Trett

“Waarom wordt er steeds gesproken over een crisis? De markt is gewoon veranderd en het is aan de (bouw)bedrijven om daarop in te pelen. Wie zich niet aanpast of opnieuw uitvindt, zal hier de gevolgen van ondervinden.”

Wil je ook meepraten in het Lezerspanel? Meld je hier aan.

Reageer op dit artikel