artikel

Individuele Inlichtingen Light

bouwbreed

Individuele Inlichtingen Light

“Als ik niet met de opdrachtgever kan praten voordat ik een aanbieding moet doen, doe ik niet mee.” Aldus een tendermanager van een grote bouwer.

Met dat praten doelde hij op individuele inlichtingen. Bij grote projecten is dat al gemeengoed. Praten om de vraagstelling beter te begrijpen. Om ‘de vraag achter de vraag’ te doorgronden. En dus om de best mogelijke aanbieding te kunnen doen. Om zo uiteindelijk een tevreden klant achter te laten.

En toch zien we het bij de meeste kleinere aanbestedingen nauwelijks. De poorten zijn gesloten. Vragen mag, maar alleen via de Nota. Met een antwoord aan iedereen. Uit angst om een partij voor te trekken. Want dat leidt dan weer tot rechtszaken. Liever geen gedoe dan de beste aanbieding. Maar ook omdat het tijdrovend is. Volgens een uitgebreid protocol. Individuele sessies. Uitwerken in verslagen. Het kost allemaal tijd. En daar zit niemand op te wachten. Zeker niet bij kleine projecten.

Ik zie daarom wel wat in Individuele Inlichtingen Light. Een gestandaardiseerd protocol waarmee je eenvoudig de reactie op de voorgenomen emvi-oplossing eens even kunt peilen. Een soort tienminutengesprek om te zien of je op koers ligt. Met een kort en krachtig verslagje. Wat mij betreft gaat het alleen om de emvi-elementen. Bij voorkeur uitgebreid met de mogelijkheid om varianten in te dienen. Misschien moet je varianten zelfs alleen toestaan als ze tijdens de individuele inlichtingen positief besproken zijn! Dan trek je daar ook de angel uit.

De enige randvoorwaarde die overblijft, is een volkomen integere en betrouwbare opdrachtgever. Die écht geïnteresseerd is in de beste aanbieding. Wie verschaft de inlichtingen om díe te vinden?

Joost Fijneman, Hoofd Bouwend Nederland Advies

Reageer op dit artikel