artikel

Hoezo wingewest?

bouwbreed Premium

Hoezo wingewest?

Noord-Nederland, en Groningen in het bijzonder, is voor veel Nederlanders een gebied met een vlekje. Een wingewest met een werkloze en krimpende bevolking, zieltogende industrieën en in elkaar stortende huizen.

Regelmatig spreek ik Randstedelingen die alle jungles en pampa’s ter wereld bezochten, maar de Semslinie (oude grens tussen Groningen en Drenthe) nog nooit zijn overgestoken.

Als voorman van ons Noord-Nederlandse kantoor in Heerenveen, en als Noord-Groninger van origine, heb ik genoeg munitie om deze vooringenomenheid te pareren. Neem de stad Groningen. Een metropool op zichzelf. Wist u dat Groningers de gelukkigste personen van Europa zijn? Dat bleek in 2013 uit onderzoek van de Europese Unie.

Kernwaarden

Witteveen+Bos werkt in het Noorden met veel plezier aan prachtige projecten. We helpen Groningen Seaports bij het waarmaken van hun groeiambities in de Eemshaven en Delfzijl. We werken voor ProRail het ontwerp uit van de ov-spoorlijn tussen Roodeschool en Eemshaven. We adviseren de provincie Groningen over de ophoging van bruggen over de Vaarweg Lemmer-Delfzijl, we zoeken samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen en helpen bedrijven bij hun aardbevingsschade. Mij valt op dat onze opdrachtgevers met gedrevenheid, optimisme en daadkracht werken. Dat past prima bij de kernwaarden van Witteveen+Bos. Hoezo een wingewest?

Dwaze plannen

Aardbevingen kregen de afgelopen jaren grote invloed op bevolking, bedrijfsleven en politiek. Niemand weet wat over twintig, dertig jaar nog overeind staat. Ik kan alleen maar hopen dat we met dezelfde daadkracht en optimisme kunnen voorkomen dat ons middeleeuws erfgoed verloren gaat. Dat aardbevingen voor bewoners en bedrijven gaandeweg iets zijn waarmee te leven is, zeker in financiële zin. Dat we niet bang hoeven zijn voor dwaze plannen zoals die van Tweede Kamerleden die opperden om de gaskraan verder open te draaien, de bewoners te verhuizen en van Groningen een natuurgebied te maken. Waar ik kan, draag ik mijn steentje bij, geholpen door deskundige Witteveen+Bos-collega’s, die van Groningen tot Mexico en Indonesië werken aan het aardbevingsbestendig maken van steden, luchthavens en infrastructuur.

Maurits Schilt, hoofd van het kantoor van Witteveen+Bos in Heerenveen

Reageren op deze column? Dat kan via redactie@cobouw.nl of via Twitter op @CobouwNL

Reageer op dit artikel