artikel

‘Groen is de drager van veel toekomstige ontwikkelingen’

bouwbreed

‘Groen is de drager van veel toekomstige ontwikkelingen’

De Europese Commissie wil ondernemers stimuleren innovatieve oplossingen aan te dragen voor onder meer duurzame stedelijke ontwikkeling. Intensivering van de samenwerking tussen ‘groene’ ondernemers en bouwers ligt in het verschiet.

Egbert Roozen, directeur van de brancheorganisatie van hoveniers en groenvoorzieners VHG, is trots. Samen met veertien deskundigen uit de Europese Unie werkte hij mee aan het onderzoeks- en innovatieprogramma ‘Nature Based Solutions in Re-naturing the Cities’ van de Europese Commissie.

Het programma is onderdeel van Horizon 2020, het Europese subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie. Het uitgangspunt van de Europese Commissie is dat over zo’n 35 jaar 82 procent van de Europese bevolking in steden zal wonen; momenteel is dat 73 procent. Dat wil zeggen dat de komende decennia het aantal stedelingen in Europa met 36 miljoen zal groeien. De bevolkingsdichtheid neemt dus toe en dat gegeven in combinatie met klimaatverandering zorgt voor toenemende leefbaarheidsproblemen. De groensector kan een hoofdrol spelen om de problematiek onder controle te houden. De commissie denkt daarbij onder meer aan het herstel van beschadigde ecosystemen en het ontwikkelen van ‘groene’ oplossingen voor problemen die ontstaan bij klimaatverandering. Daaruit vloeit voort dat de rol van groen binnen de bebouwde omgeving de komende decennia enorm zal toenemen.

Verdienmodellen

Daarom is voor de groensector een belangrijke rol weggelegd. Deze moet samen met andere branches aan de slag om uiteenlopende mogelijkheden te ontwikkelen. De Europese Commissie stelt subsidie en de mogelijkheid van toegepast wetenschappelijk onderzoek beschikbaar voor innovatieve plannen. Daarbij wordt onder meer gedacht aan groene stedelijke herontwikkeling en aan verdere ontwikkeling van de mogelijkheden van groen en wateropvang. Roozen koestert hoge verwachtingen van het programma. “Groen is de drager van tal van toekomstige ontwikkelingen om de bebouwde omgeving gezond en leefbaar te houden”, zegt hij. “Aan ons is de uitdaging om proactief verbindingen met andere sectoren te leggen en samen groene kansen verder te ontwikkelen. Het resultaat kan zijn dat er nieuwe samenwerkingsvormen en verdienmodellen tussen sectoren gaan ontstaan.” Die samenwerking, benadrukt hij, wordt door de groene ondernemers toegejuicht want naast overheid en kennisinstellingen is hierbij een belangrijke rol weggelegd voor het bedrijfsleven. “De opgedane kennis en ervaring lenen zich voor toepassingen elders in de wereld en dragen bij aan de positie van Europa als marktleider in natuurlijke groene oplossingen.” Vanaf oktober kunnen plannen worden ingediend bij de Europese Commissie. In de komende maanden moet het programma verdere bekendheid krijgen.

Reageer op dit artikel