artikel

Gezondheidsonderzoek bouw uniek

bouwbreed Premium

Gezondheidsonderzoek bouw uniek

In de cao-onderhandelingen zijn werkgevers en vakbonden het bijna overal over oneens, behalve over het belang van het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (pago). Toch wordt het voorbeeld van de bouwnijverheid niet gevolgd door andere bedrijfstakken met veel midden- en kleinbedrijf.

Een bouwvakker moet zijn voeten gebruiken. Om te staan bij het metselen, te lopen bij het opperen of voor een stabiele houding bij het kracht zetten. Ik hoorde onlangs het verhaal van Kees. Op de medische keuring had hij te horen gekregen dat hij holle voetzolen had. Dat kan op termijn problemen geven met het staan of voortbewegen. Het advies van de bedrijfsarts was om andere veiligheidsschoenen aan te schaffen. Kees is blij met dit advies, hij had weliswaar niet echt last van zijn voeten maar hij loopt nu prettiger en erger is voorkomen.

Jaarlijks worden tienduizenden werknemers in de bouwnijverheid opgeroepen voor het pago, het periodiek arbeidsgezondheidkundig onderzoek. Vorig jaar hebben ruim 24.000 werknemers gehoor gegeven aan de oproep, een opkomstpercentage van circa 50. Volgens de Arbowet is de werkgever verplicht het pago aan te bieden aan de werknemer. Toch is de bouwnijverheid de enige sector die dit op een collectieve manier geregeld heeft. Dankzij deze collectieve inspanning beschikt de bedrijfstak over speciaal opgeleide bedrijfsartsen die getraind zijn om risico’s voor beroepen in de bouw te herkennen en toegespitste adviezen te geven.

Een ander voordeel van de collectieve regeling is dat geen enkele andere bedrijfstak de arbeidsomstandigheden en gezondheid van medewerkers zo goed monitort als de bouwnijverheid. Zo weten we dat driekwart van het bouwplaatspersoneel het werk als lichamelijk inspannend ervaart; dat is meer dan vroeger het geval was. Op andere terreinen zitten we op de goede weg. Zo is het aantal gevallen van gehoorschade in acht jaar met een derde afgenomen.

Tijdbom

Het pago draagt ook bij aan de algemene gezondheid van werknemers. Elk jaar wordt wel een paar keer bij het lichamelijk onderzoek een aneurysma ontdekt, een vergroting van de aorta die zonder behandeling een levensbedreigende tijdbom is. En dank zij de pago’s weten we dat een ongezonde leefstijl een probleem is in de sector. Werknemers krijgen daarom tips om gezond te leven en fitter aan het werk te zijn. Want de voorzieningen getuigen niet alleen van goed werkgeverschap, er is voor werkgevers ook sprake van een welbegrepen eigenbelang. Gezien de aard van het werk betalen de euro’s die collectief worden gestoken in het pago zich terug in minder verzuim en een beter werkvermogen.

Daarom is het te begrijpen dat, daar waar standpunten in de huidige cao-onderhandelingen op andere dossiers mijlenver uiteen liggen, werkgevers- en vakorganisaties het eens zijn over het belang van het pago.

Het is dan wel vreemd dat de bouwnijverheid de enige bedrijfstak is waar deze voorziening collectief geregeld is. Mogelijk heeft dit te maken met het inzicht dat bij werk in de bouwnijverheid het gaat om hele specifieke risico’s, waar de reguliere gezondheidszorg niet in voorziet. Een huisarts weet niets over de gevaren van kwartsstof. Maar als een dakdekker op het pago een slechte longfunctie heeft, zal de bedrijfsarts informeren hoe de dakpannen worden gezaagd.

Toch kennen ook andere sectoren specifieke beroepsziekten. Zowel in het bankwezen als in het onderwijs kampen veel werknemers met een burnout. De oorzaken hiervoor zijn echter heel verschillend. Ook hier verdienen werknemers dus een eigen benadering die erin voorziet de oorzaken in het werk weg te nemen en de werknemer weerbaarder te maken. In deze sectoren is de stijging van de instroom in de Wia hoger is dan in de bouwnijverheid. Zo gek doet onze bedrijfstak het dus niet. Het pago kan dus een mogelijk ‘exportproduct’ van de bedrijfstak zijn naar andere sectoren in Nederland.

Jan Warning, directeur Arbouw

Reageer op dit artikel