artikel

Commentaar: Uitsluiten

bouwbreed

Minister Schultz weet niet hoe vaak aannemers inschrijven met een te lage prijs. Het roept de vraag op wat te laag is. Dat is inderdaad pas achteraf te bepalen, als de eindafrekening komt. Maar een professionele opdrachtgever weet ook bij voorbaat al of een prijs te laag is.

In de bouw is het absoluut geen geheim dat er conculega’s zijn die op of zelfs onder kostprijs inschrijven om aldus, sturend op omzet, het hoofd voorlopig boven water te kunnen houden. Dat is slecht voor het bedrijf, want niet lang vol te houden zonder terecht te komen in bijzonder beheer bij de bank. Maar het is ook slecht voor de hele sector. Opdrachtgevers komen in de verleiding te geloven dat de lage prijs ook de werkelijke prijs is, waardoor ze hun ramingen naar beneden bijstellen. Dat verhoogt de prijsdruk weer en de neerwaartse spiraal is een feit.

Maar opdrachtgevers hebben er ook last van. Ze zitten opgezadeld met een bedrijf dat elke gelegenheid zal aangrijpen om meerwerk te kunnen schrijven. Elk puntje in het bestek wordt aan intensieve tekstexegese onderworpen om te zorgen voor extra omzet en daarmee een plusje.

Het is dan ook geen wonder dat als rijksopdrachtgevers geconfronteerd worden met een lage prijs die vermoedelijk te laag is, met de aanbieder praten om te bekijken of die wel een reële prijs heeft neergelegd. Als die dat kan aantonen, krijgt hij het werk toch, ondanks de twijfels.

In feite kunnen de overheidsopdrachtgevers niet anders. Als zij het niet doen, stapt de inschrijvende partij naar de rechter die vrijwel altijd zal uitspreken dat maar moet worden gegund.

De eerstverantwoordelijke om het probleem aan te pakken, is de sector zelf. Maar ja, afspraken maken kan niet zonder de ACM aan je broek te krijgen. Dan is het verstandig als de overheid zelf nog eens nadenkt of wellicht bij de komende herziening van de Aanbestedingswet het gemakkelijker kan worden gemaakt voor overheidsopdrachtgevers lage inschrijvingen te weren.

Reageer op dit artikel