artikel

Algemene voorwaarden: geneuzel of noodzaak?

bouwbreed Premium

Algemene voorwaarden: geneuzel of noodzaak?

Algemene voorwaarden zijn niet het meest sexy onderwerp in de adviesbranche.

Ingenieurs zijn vooral graag bezig met ontwerpen, onderzoeken en adviseren en niet met de papieren rompslomp eromheen. Om het juridisch geneuzel te minimaliseren, standaardiseren en om het contracteren te stroomlijnen, heeft NLingenieurs samen met de BNA een set algemene voorwaarden opgesteld, de DNR 2011. De DNR is vrij beschikbaar via de sites van de brancheorganisaties en kan door iedereen kosteloos worden gedownload. Uit onderzoek onder de leden van NLingenieurs blijkt dat bij circa 76 procent van de opdrachten van advies- en ingenieursbureaus deze voorwaarden worden gebruikt. Helaas gaat het daar toch niet altijd helemaal goed.

Jurisprudentie
Bij het onderhouden van de DNR door de brancheorganisaties hoort niet alleen dat de actuele wetgeving wordt doorgevoerd, maar ook dat gekeken wordt of in rechtszaken de DNR standhoudt. Op dit moment vindt een jurisprudentieonderzoek plaats binnen NLingenieurs. De belangrijkste les daaruit is dat niet alle gebruikers van de DNR deze goed van toepassing verklaren op de overeenkomst. Dat betekent dat de regeling niet van toepassing is en dat kan weer tot gevolg hebben dat de verzekeraar weigert om een eventueel schadebedrag uit te keren. Vaak wordt namelijk door de verzekeraar geëist dat met de DNR wordt gewerkt.

Ter hand te stellen
Het is dus erg belangrijk de algemene voorwaarden goed van toepassing te laten zijn. Dat doe je door die “ter hand te stellen” aan de wederpartij, door de set te overhandigen in persoon of via post, koerier, fax of e-mail. Dat moet gebeuren voordat de overeenkomst tot stand komt. Het is dus niet voldoende om alleen maar te verwijzen naar de DNR op het briefpapier. Het meest veilige is om de set altijd te voegen bij de opdrachtbevestiging en om de wederpartij dan te vragen een geparafeerd exemplaar van de regeling retour te sturen of om in de door de opdrachtgever te tekenen overeenkomst op te nemen dat de DNR is overhandigd. En dat is geen geneuzel, maar noodzaak! 

Vicky van Egmond, economisch-juridisch beleidsmedewerker NLingenieurs
Reageer op de column via redactie@cobouw.nl of via Twitter op @CobouwNL

Reageer op dit artikel