artikel

Ingenieur wordt een innovatieve connector

bouwbreed

Wat is het bestaansrecht van bouwingenieurs als robots en software de banen overnemen? Het landschap verandert drastisch, de vraagstukken veranderen en er ontstaan nieuwe technologieën. We gaan afscheid nemen van de monodisciplinaire bouwingenieur en verwelkomen de innovatieve connector.

Volgens het rapport ‘The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation?’ van de Oxford Universiteit blijkt dat liefst 47 procent van alle banen binnen twintig jaar een groot risico loopt om te worden ingepikt door software en machines. De ingenieurs die nu worden opgeleid lopen een groot risico daar bij te horen. Volgens Wikipedia is een ingenieur een hooggeschoolde technicus die wetenschappelijke kennis gebruikt en ontwikkelt om technische, natuurwetenschappelijke, technologische en organisatorische problemen op te lossen. Helaas ondervinden wij dagelijks dat bouwingenieurs vooral uitblinken in de vaardigheid om uit te leggen waarom iets niet kan.

De monodisciplinaire bouwingenieur vindt het lastig om zijn werk opnieuw uit te vinden. Optimalisatie van het verleden viert hoogtij. De bouwingenieurs zoeken vooral naar kostenbesparing en efficiency. In de bouw is het product of de productietechnologie zelden de kennisdrager. Dat zorgt ervoor dat de bouwingenieur in projectoplossingen blijft hangen en iedere keer weer hetzelfde doet maar dan net iets anders. De vraag: hoe kan ik project, afdeling of organisatie tien keer beter, sneller en goedkoper maken, wordt daardoor niet gesteld.

De ingenieurs van de toekomst gaan niet vechten tegen de oude bouwsystemen, maar bouwen nieuwe. Kunstwerken, wegen, gebouwen en woningen kunnen alleen beter, goedkoper en sneller geproduceerd worden als de ingenieur de connector wordt tussen design, productietechnologie en data. De constructieve en bouwfysische kennis is straks namelijk onderdeel van productiesystemen. Die productiesystemen moeten uiteraard ook bedacht en ontwikkeld worden, waardoor de ingenieur van de toekomst steeds meer een softwareontwikkelaar wordt die speelt met bits en bytes in plaats van beton en staal. Nieuwe productietechnologieën maken de huidige traditionele ingenieur als reken- en tekenaar overbodig. We hebben straks geen normen en ingewikkelde rekenmodellen meer nodig omdat we die generen uit big data. De digitalisering zal de microprocessor het belangrijkste gereedschap voor de bouw maken. Combineer die autonome ontwikkeling met de complexe vraagstukken waarvoor we staan plus een veranderende klantbehoefte en vraag je dan af wat het bestaansrecht is van de monodisciplinair opgeleide bouwingenieurs.

De innovatieve connector wordt ontwikkelaar van industriële productietechnologie. De vraag is of dit de ingenieurs zijn die de komende jaren de arbeidsmarkt opstromen. Als het curriculum niet drastisch verandert, gaat de nieuwe generatie die boot missen. Uiteraard blijft er specialistische werk voor de Champions League van de bouw, de 20 procent bouwwerken die lastiger als product zijn aan te vliegen. Daar zullen de topspecialisten – van over de hele wereld – hun plek vinden. De drager van generieke kennis is in de toekomst niet de ingenieur maar technologie. 3D-printers, robots en software bepalen de grenzen van het kunnen. Bouwingenieurs moeten zich om die reden multidisciplinair ontwikkelen. Samenwerken met (industrieel) designers, materiaalontwikkelaars, ruimtevaarttechnologen, data-analisten etc. is ongebruikelijk in de bouw. Laat je uitdagen door bijvoorbeeld de universiteitsprojecten als de Solar-challenge of Formula Student Competitie waarbij die samenwerking wel wordt opgezocht.

De ingenieur van de toekomst zal blijven experimenteren, een leven lang leren en blijven spelen. Daarnaast zal hij continu het potentieel van het netwerk ontketenen en cross-sectorale samenwerkingsverbanden aangaan. Dit zijn basisvaardigheden waarin de ingenieur van de toekomst zich moet gaan ontwikkelen. De ingenieur wordt een innovatieve connector die gaat voor maatschappelijke impact.

Jan Willem van de Groep, Platform31

Menno Lammers, Boost Business Innovation

Reageer op dit artikel