artikel

Gebouwd geluk

bouwbreed

Gebouwd geluk

Waar doe je het voor, dat is de ultieme vraag. In ons vak gaat het uiteindelijk om het gelukkiger maken van de ‘bewoner’ van de gebouwde omgeving. Die drijfveer is noodzakelijk voor het verkopen of verhuren van nieuwbouwwoningen, voor het voortbestaan van je onderneming en, nog belangrijker, voor het plezier in je werk. En dat geldt ook voor de Neprom.

De Neprom maakt met haar leden de omslag naar consumentgerichter ontwikkelen. Ook op collectief niveau willen we waarde toevoegen voor bewoners. Dat gaan we doen door hen optimaal te informeren over de kwaliteiten van nieuwbouwwoningen, zodat ze een gelijkwaardiger gesprekspartner voor ontwikkelaars worden. We gaan bewoners helpen in hun zoektocht naar een nieuwe woning, huur of koop, en bij het hele proces dat daarna volgt, tot en met de oplevering en de bewoningsfase. Maar we gaan ook echt de dialoog aan met bewoners.

We willen leren van consumenten. Wat vinden zij belangrijk wat betreft hun woning en hun woonomgeving? We willen met bewoners in gesprek over energiezuinigheid, over gezondheid en comfort. Hoe komt het dat er nog steeds bewoners zijn die balen als ze gebalanceerde ventilatie in hun nieuwe huis aantreffen en hoe kunnen we er voor zorgen dat ze er juist blij van worden? Hoe zorgen we er voor dat de oplevering van een nieuwe woning nog vaker een feest wordt? Op zoek naar wat bij ons en bij onze leden moet veranderen om bewoners van nieuwe huizen nog gelukkiger te maken.

Onze bedoeling is dat onze leden de kennis, ervaring en waardering van bewoners nog meer bij hun ontwikkelingen kunnen betrekken. Op die manier kunnen we als ondernemingen en als vereniging er aan bijdragen dat bewoners nog bewuster voor nieuwbouw kiezen.

Jan Fokkema, directeur Neprom

Reageer op dit artikel