artikel

Focus op kernactiviteiten

bouwbreed

Focus op kernactiviteiten
Suzanne van de Kerk

Van het een komt het ander. En voor je het weet run je als overheidsorganisatie een commercieel bedrijf of verleen je commerciële diensten. Denk aan de gemeentelijke campings, de gemeentelijke jachthavens, regionale afvalverwerking of zelfs ingenieursdiensten.

De vraag is of het goed is dat overheden zich als een commerciële onderneming gedragen. Ik denk persoonlijk dat overheden zich zouden moeten focussen op hun kernactiviteit, namelijk het besturen van een land of een regio. Daar is de overheid goed in en daar ligt haar kracht en bestaansrecht. En om goed te besturen, zal het zelden nodig zijn dat de overheid als marktpartij optreedt.

Wassen neus
De ‘commerciële overheid’ is op dit moment gereguleerd via de Wet markt en overheid. Deze wet geeft gedragsregels aan de overheid als marktpartij. Zo moeten bijvoorbeeld de integrale kosten worden doorberekend, mogen overheidsbedrijven niet worden bevoordeeld en dienen functies te worden gescheiden.

Maar deze wet is een wassen neus. Het is namelijk mogelijk om via een ‘aanwijzingsbesluit onderwerpen van algemeen belang’ als overheid zelf te bepalen welke van de eigen commerciële activiteiten buiten de werkingssfeer van de wet vallen. Daarnaast is de reikwijdte van de wet behoorlijk beperkt omdat bepaalde bestuursorganen, onderwijs- en kennisinstellingen en de publieke omroep zijn uitgezonderd van de wet. Door deze factoren is de bedoeling van de wet makkelijk te omzeilen en kan het gebeuren dat de overheid met alle goede bedoelingen als marktpartij het level playing field in een sector verstoort.

Richtinggevend kader
Op dit moment wordt de Wet markt en overheid geëvalueerd door de rijksoverheid. Ik hoop dat de wetgever deze wet durft aan te scherpen zodat die daadwerkelijk tanden gaat krijgen. En misschien zou ook een globaal richtinggevend kader voor het inbesteden door de overheid daar een plaats in kunnen krijgen? Van het een komt immers het ander en soms is dat goed.

Vicky van Egmond, economisch-juridisch beleidsmedewerker NLingenieurs
Reageer op de column via redactie@cobouw.nl of via Twitter op @CobouwNL

Reageer op dit artikel