artikel

Aantal seniorendagen moet omlaag

bouwbreed

Aantal seniorendagen moet omlaag

Afgelopen week hebben de vakbonden voorlopig de kans laten lopen om een verantwoord cao-akkoord in de sector metaal en techniek af te sluiten. Een modernisering van de cao, waar die voor het technisch installatiebedrijf onderdeel van uitmaakt, lijkt op dit moment voor de bonden een stap te ver. Vooral een kleine aanpassing van het aantal seniorendagen ligt hen zwaar op de maag. Toch moeten we juist op dat punt een stap zetten.

Een aanpassing van de seniorenregeling is verantwoord en past bij de maatschappelijke ontwikkelingen. We werken met z’n allen langer door. En het werk is fysiek minder belastend dan vroeger dankzij moderne til- en hulpmiddelen. Oudere werknemers blijven langer fit.

We hebben daarom voorgesteld om de ingangsdatum van de seniorenregeling later te laten ingaan. Hiermee houden we gelijke tred met de latere AOW-leeftijd. En we willen het aantal seniorendagen terugbrengen van 112,5 naar 105 dagen over de gehele loopbaan. Bovendien zouden werknemers die nu vijftig jaar of ouder zijn hun bestaande rechten behouden. Een minimale aanpassing van de huidige seniorenregeling. Maar zelfs dat is onbespreekbaar.

We vragen niet alleen iets van de vakbonden, we hebben ook iets te bieden. Ondanks de nog altijd lastige economische omstandigheden, de grote vraaguitval en minimale winsten in de installatiebranche, hebben wij een marktconform loonbod gedaan van 2,8 procent over een periode van 22 maanden met twee keer een eenmalige uitkering van 1 procent voor jeugdigen met een vakdiploma. Rekening houdend met de huidige inflatie van 0 procent betekent dat een flinke koopkrachtverbetering voor alle werknemers.

In onze voorstellen hebben wij ook oog voor de duurzame inzetbaarheid van onze werknemers. Zij zijn ons belangrijkste kapitaal.

In het kader van een duurzame loopbaanontwikkeling bieden wij duizend scholingsvouchers aan en het recht op deeltijdpensioen in combinatie met een nieuwe seniorendagenregeling. Ook stellen we een onderzoek voor naar een betere afstemming van de arbeidstijden op de privé-situatie en voortzetting van het scholingsfonds.

Na jaren van crisis en sanering in de installatiebranche biedt het aanbod van werkgevers in de metaal & techniek kansen om te werken aan herstel van werkgelegenheid en winstgevendheid in de installatiebranche. Een bod dat juist ook aanknopingspunten biedt voor jongeren die werkzaam zijn in de techniek of dat ambiëren. We gaan graag weer met de bonden in gesprek. Als werkgevers willen wij namelijk graag een nieuwe cao. Maar niet tegen elke prijs. Voor verandering, hoe klein ook, zijn twee partijen nodig.

Erik van Engelen, directeur Uneto-VNI

Reageer op dit artikel