artikel

Nu de marges nog

bouwbreed

Nu de marges nog

Sla een willekeurige krant open en het positieve nieuws juicht je tegemoet. Een fijne omzet in de bouw is aanstaande, het is slechts een kwestie van de bal inkoppen. Helaas, niets is minder waar. De omzet die boven de markt hangt, is namelijk niet alleen van karakter veranderd maar vraagt ook om een ander soort aanbod. En gezonde marges die horen bij een gezonde bedrijfstak zijn nog ver weg.

Hoe dat komt? Simpel, het aantal aanbieders is in verhouding tot de geprognotiseerde omzetten nog altijd veel te groot. Daarbij houden vakbonden krampachtig vast aan de oude lijnen en houden daarmee vernieuwing en flexibilisering tegen. Veel aanbieders snappen nog steeds niet de echte vraag achter de marktvraag. En tenslotte hebben toeleveranciers inmiddels grote delen van het bouwproces in handen en komen nieuwe toetreders op de markt langzaam op stoom om de traditionele garde met frisse concepten stevig te beconcurreren. Kortom, dit alles leidt er toe dat de marges onwaarschijnlijk onder druk staan of zelfs negatief zijn.

Natuurlijk zijn er bedrijven die zich op een gezonde kwaliteits-prijsverhouding richten en investeren in efficiëntere bouwprocessen. Maar financieel blijft het krabben en bijten. Recent was ik samen met een paar collega-bedrijven bij een kennisbijeenkomst van een woningcorporatie. Deze eiste een rendement van 5,5 procent op haar vermogen. Toen ik vroeg of wij als leveranciers daar de helft, dus 2,75 procent, van op onze omzet mochten maken, riepen de collega’s in koor: “Waar kunnen we tekenen.”

Iedere leverancier verhoogt inmiddels zijn vraagprijzen, maar de meeste hoofdaannemers durven hun marges nog nauwelijks aan te passen. Kom op, lafaards, wij hebben een mooi vak waar de afnemers een gepaste prijs voor zouden moeten betalen. Wij hebben ook recht op een goede boterham. Dus: mensch, durf te prijzen.

Bart Hendriks, algemeen directeur Hendriks Coppelmans Bouwgroep

Reageer op dit artikel