artikel

Even afrekenen

bouwbreed Premium

Even afrekenen

Het lijkt zo logisch dat je iemand alleen afrekent op zijn of haar prestatie wanneer diegene invloed kan uitoefenen op het resultaat. Het heeft namelijk geen zin om boos te worden op de bakker als het vlees bedorven is. In de dagelijkse praktijk van een ingenieur wordt echter toch vaak verwacht dat die meer waar maakt dan dat hij bij machte is waar te maken. En dat is niet fair en heeft geen enkel nut.

Als een ingenieur een opdracht aanvaardt, gaat hij een inspanningsverplichting aan. De inspanningsverplichting staat in contrast met de resultaatsverplichting, omdat er altijd onzekerheden bestaan in het werk van een ontwerper, projectleider, onderzoeker of adviseur. Een ingenieur kan bijvoorbeeld niet garanderen dat een bouwvergunning wordt afgegeven bij een ontwerp, net zomin als een advocaat kan garanderen dat hij de rechtszaak voor u wint.

Verrassingen
Toch worden ingenieurs dagelijks geconfronteerd met boeteclausules en vervaltermijnen in contracten. Straf dreigt als de deadlines niet worden gehaald. En dat terwijl je als ingenieur geregeld tegen verrassingen aanloopt die vooraf niet zijn te voorzien of afhankelijk bent van de medewerking van derden. In veel projecten spelen externe factoren een rol, denk aan de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog op een bouwlocatie of de lokale politiek die besluit over bestemmingsplannen.

De misvatting leeft dat een beroepsbeoefenaar harder gaat lopen als gedreigd wordt met boetes en harde deadlines. De dagelijkse praktijk wijst echter uit dat dergelijke bepalingen de werksfeer niet bevorderen en dat de motivatie van beroepsbeoefenaren niet groter wordt.

Boeteclausules hebben geen zin. Over het algemeen is een tijdige betaling van het honorarium en het plezier van het goed en tijdig uitvoeren van de opdracht voor een ingenieur meer dan voldoende stimulans om zijn werk goed te doen. Daar kunt u op rekenen!

Vicky van Egmond, economisch-juridisch beleidsmedewerker NLingenieurs
Reageer op de column via redactie@cobouw.nl of op Twitter via @CobouwNL

 

Reageer op dit artikel