artikel

Schijnheilig aanbesteden

bouwbreed

Minister Asscher heeft de Was, Wet aanpak schijnconstructies, kort voor het kerstreces vastgesteld. De Kamers moeten zich er nog over buigen. Maar dat er een wet komt, is duidelijk.

Zij lijkt vooral in te grijpen in het sociale domein. Meer verhaalsmogelijkheden voor werknemers die te weinig of niet betaald krijgen. Grote concerns kunnen zich niet langer verschuilen achter hun onderaannemers. Er doemt een beeld op van roekeloze organisaties, voor wie arbeid slechts een anonieme productiefactor is. Dat tegen de laagst mogelijke kosten verkregen moet worden. Om zo de winst te maximaliseren.

Schijn bedriegt. De meeste bouwers koesteren hun personeel. En dat van hun onderaannemers. Ze willen graag maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook in tijden waarin van winst nauwelijks sprake is. En juist daar kan de Was bij helpen. Dan heb ik het dus niet over strafexpedities naar grote concerns. Want de ketenverantwoordelijkheid loopt uiteindelijk door tot de opdrachtgever. Bedrijf, woningcorporatie of aanbestedende dienst dus. Wie voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten, gaat risico lopen. Dat niet weggecontracteerd kan worden. Er moet dus redelijk betaald worden. Zodat elke medewerker in het bouwproces een eerlijk loon krijgt. Roe- keloos opdrachtgeversgedrag wordt daarmee riskant. Evenals sturen op ‘inkoopvoordeel’; het verschil tussen de redelijke raming en wat uiteindelijk (minder) is betaald.

Dat gaan we merken bij aanbestedingen. Ik heb niet over een schijnheilig certificaatje erbij. Of een extra verklaring om achter te verschuilen. Maar over opdrachtgeversgedrag dat werknemers – waar ook in de keten – in hun waarde laat. Onverschillig afdraaien van complexe aanbestedingsprocedures past niet meer. Daarvoor vechten we al zo lang. De Was kan daar wel eens een onverwacht grote rol gaan spelen. Dat zou een prachtig effect zijn.

Joost Fijneman, Hoofd Bouwend Nederland Advies

Reageer op dit artikel