artikel

Incidentenplanologie

bouwbreed Premium

Incidentenplanologie

Recent werd in een afgeladen Beurs van Berlage het Jaar van de ruimte geopend. De hoge opkomst bewijst dat de vakwereld van de ruimtelijke ordenaars leeft, maar ook dat er behoefte is aan nieuwe kaders, concepten en manieren hoe om te gaan met de ruimtelijke werkelijkheid.

Ruimte is niet langer schaars, ‘duurzaam verstedelijken’ is een must en het lijkt er haast op dat we zijn uitgebouwd. De lokale, regionale en provinciale overheden zoeken naar hun rol en verantwoordelijkheid. Illustratief was de analyse die ik met Herbert ter Beek van BEA heb uitgevoerd met betrekking tot de retail- en binnenstadsvisies van de G32. Retailvisies zaten op de lijn van de toelatingsplanologie en het werken met ‘verbodsborden’, terwijl de binnenstadsvisies zich kenmerkten door uitnodigingsplanologie.

Droge ogen

Helaas wordt het retail- en binnenstadsdebat gedomineerd door incidentenplanologie. Overheden hobbelen van incident naar incident, gedreven door de hoop op in betere tijden berekende grondinkomsten gebaseerd op de komst van Hornbachs, outlets en hypermarkten. Men vergeet hierbij vaak even dat men expliciet had gekozen voor versterken van de binnenstad. Het is haast grappig hoe vaak met droge ogen wordt beweerd dat deze stadsrandontwikkelingen toch de binnenstad versterken.

Provincies reageren verschillend en wijzigen gedurende vergunningsprocessen van koers. Kerktorenpolitiek lijkt, ondanks alle ambities rond regionaal samenwerken, nog steeds dominant. Onnodig veel geld en energie gaan verloren, terwijl juist nu met alle leegstands- en overbewinkelingscijfers behoefte is aan heldere en duidelijke keuzes en kaders. Provinciale verkiezingsprogramma’s wijzen op de regierol zonder dat helder is wat dit inhoudt. Mijn hoop is dat nieuwe colleges van GS een einde maken aan deze incidentenplanologie en regionaal kiezen op basis van objectieve facts en figures. Als ik zie wat een debat het Jaar van de ruimte nu al losmaakt, is er kennis en inzicht genoeg.

Cees Jan Pen, lector vastgoed Fontys Hogescholen en programmamanager Platform31

Reageer op de column via redactie@cobouw.nl of op Twitter via @CeesJanPen

Reageer op dit artikel