artikel

Hoop

bouwbreed

De jongste cijfers van het EIB met de groeiverwachtingen voor de komende jaren lijken zeer positief uit te vallen voor de woningnieuwbouw. Dit jaar al een groei van 11 procent, komende jaren gemiddeld 10 procent per jaar. Dat moet dit jaar 5000 voltijdbanen opleveren en 60.000 in 2020.

De vraag is echter of de cijfers kloppen. Sinds het begin van de crisis zat het EIB er vaak naast. Het instituut voor de bouw was in die tijd te optimistisch, vooral over het moment dat er weer groei te verwachten zou zijn.

In de markt heerst ook enige scepsis. Vooral naar de arbeidsmarkteffecten wordt met bedenkingen gekeken. Zo wordt verondersteld dat de arbeidsproductiviteit in de bouw sneller omhoog zal gaan vanwege het tekort aan vakmensen. Dat zal zich vertalen in een verdergaande automatisering van het proces, wellicht ook veel meer prefab.

Afgezien van dit soort intrasectorale overwegingen spelen daarnaast externe factoren een grote rol. De geschiedenis heeft maar al te goed geleerd dat een lokaal, in dit geval Amerikaans, probleem zomaar kan uitgroeien tot een mondiale crisis.

Zo zijn er de Griekse verkiezingen die voor onrust zorgen in de financiële markten en de eurozone. Het dreigement van premier Alexis Tsipras om minstens een deel van de schulden niet af te betalen, is een bedreiging van de Europese Unie, met alle onrust van dien.

Ook het aanzetten van de geldpersen door de Europese Centrale Bank met hun kapitaalinjectie in de vorm van het opkopen van staatsobligaties kan negatief uitpakken. Aan de ene kant is het helemaal niet erg dat daardoor de inflatie iets kan aantrekken, maar aan de andere kant zakt de rente nog verder weg.

Het zijn zaken die je kwalitatief kunt aanstippen en deels kwantitatief kunt onderbouwen. Het is echter heel lastig voor het EIB hiermee rekening te houden. Voor de bouw is evenwel te hopen dat na de jarenlange crisis in de sector het EIB dit keer voor de volle 100 procent gelijk zal krijgen met de voorspellingen.

Reageer op dit artikel